eduv2.msftedu.com
Bỏ qua để tới nội dung chính
Giáo dục

Tham dự sự kiện trực tuyến Tạo đột phá trong giáo dục ngày 09/02/2023 > 

Chuyển tiếp sang học từ xa

Ban giám hiệu trường phổ thông

Giúp cộng đồng giáo viên, học sinh và phụ huynh kết nối và tương tác với công nghệ giá phải chăng và hỗ trợ từ Microsoft.


Nhanh chóng chuyển sang hình thức học trực tuyến dễ hòa nhập

Nhận hướng dẫn kỹ thuật, tài nguyên và hỗ trợ học từ xa cho trường phổ thông cần thiết để tải về Microsoft 365 và Microsoft Teams miễn phí, một môi trường toàn diện để học từ xa.

Câu chuyện thành công về học từ xa

Tìm hiểu vai trò của các công nghệ, công cụ và chiến lược trong việc giúp các trường phổ thông trên thế giới chuyển sang học từ xa, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho giáo viên, học sinh và gia đình.

  • Tăng cường học từ xa nhanh chóng với Microsoft Teams miễn phí. Đọc blog.
  • Với tài nguyên Microsoft Giáo dục, học từ xa trở nên hiệu quả và thu hút hơn. Đọc blog.
  • Chuyển sang học từ xa: Hướng dẫn thực hiện trong 5 ngày. Khám phá ngay.

Tăng sự tự tin trong giảng dạy và học tập từ xa

Trang bị cho giáo viên công nghệ, tài nguyên và tư liệu đào tạo cần thiết để chuyển sang lớp học trực tuyến dễ hòa nhập.

Bắt đầu với Microsoft Teams miễn phí cho học từ xa

Tìm hiểu những phương thức sử dụng Microsoft Teams tốt nhất để tập hợp các cuộc trao đổi, nội dung, bài tập và ứng dụng về một nơi - có thể truy cập trên máy tính, web và di động để giáo viên và học sinh kết nối và tương tác.

Gắn kết học sinh

Xem hướng dẫn thực tiễn về cách ứng dụng công nghệ để giúp cộng đồng giáo viên, học sinh và phụ huynh tương tác khi học từ xa.

Hướng dẫn triển khai: Thiết lập Microsoft Teams

Thiết lập Microsoft Teams để học từ xa - ứng dụng miễn phí cho nhà trường với Microsoft 365 Education.