Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết bị giá phải chăng cho giáo dục >

Quản lý chu kỳ hoàn thiện và thành tích học sinh, sinh viên

Xác định công nghệ tốt nhất để quản lý hiệu quả toàn bộ chu kỳ hoàn thiện học sinh, sinh viên.

Quản lý chu kỳ hoàn thiện học sinh, sinh viên bao gồm thu hút học sinh, sinh viên, quản lý quan hệ, phân tích dự báo để cải thiện kết quả học tập, quản lý hoạt động tiếp thị và thành tích của trường.

Microsoft và các đối tác cung cấp giải pháp giúp nhà trường:

Cải thiện kết quả học tập của học sinh, sinh viên qua phân tích dự báo Mở rộng Thu hẹp

Phân tích dự báo giúp nhà giáo xác định và hỗ trợ những em có nguy cơ tụt hậu. Tìm giải pháp để:

 • Xây dựng hệ thống báo cáo nhằm xác định và dự báo thành tích học sinh, sinh viên
 • Hỗ trợ phù hợp cho những em cần được kèm cặp
 • Nâng cao thành tích học tập và tỷ lệ tốt nghiệp

Tải về eBook: Phân tích dự báo
Tải về PDF

Quản lý công tác tuyển sinh và đăng ký nhập học Mở rộng Thu hẹp

Thu hút học sinh, sinh viên và quản lý hiệu quả tiến trình từ đăng ký nhập học đến tốt nghiệp bằng những cách hiệu quả để:

 • Tuyển sinh, đăng ký nhập học và giữ chân học sinh, sinh viên
 • Đảm bảo các em có đủ thông tin cần thiết trên các website và mạng xã hội
 • Áp dụng Microsoft Dynamics CRM để quản lý sĩ số học sinh, sinh viên

Đánh giá và nâng cao thành tích nhà trường Mở rộng Thu hẹp

Tập hợp dữ liệu và đối chiếu các chỉ số với mục tiêu của trường, từ đó nhà trường có thể:

 • Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian thực
 • Quy chiếu mục tiêu của trường đến thành tích của từng cá nhân và phòng ban
 • Xây dựng văn hóa phát huy thành tích cao

Thu hút học sinh, sinh viên bằng chiến dịch tiếp thị thông minh Mở rộng Thu hẹp

Trong quá trình tuyển sinh và đăng ký nhập học, nhà trường có thể sử dụng mạng xã hội để:

 • Thu hút và gắn kết học sinh, sinh viên tiềm năng
 • Theo dõi kết quả tiếp thị
 • Phân tích cảm xúc của học sinh, sinh viên, phụ huynh và cựu sinh viên đối với thương hiệu

Tải về eBook: Quản lý chu kỳ hoàn thiện học sinh, sinh viên

Tải về PDF

Câu chuyện nhà trường


Liên hệ đối tác Microsoft

Tìm đối tác giáo dục được ủy nhiệm của Microsoft để bắt đầu.

Tìm đối tác

Khám phá thêm các giải pháp quản lý trường hiệu quả

Triển khai hoạt động bảo mật CNTT để tối ưu hóa tổ chức và nâng cao kết quả học tập.