eduv2.msftedu.com
Bỏ qua để tới nội dung chính
Giáo dục

Tham dự sự kiện trực tuyến Tạo đột phá trong giáo dục ngày 09/02/2023 > 

Khai phá sức mạnh học tập

Giúp học sinh bứt phá thành công hơn với công nghệ cho học đường. Thiết bị có giá hợp lý được cung cấp cùng màn hình cảm ứng và công nghệ mực điện tử.

Cải thiện kết quả nhờ công nghệ lớp học hiện đại

Công nghệ có thể mang lại những cách thức mới để học sinh tham gia trực tiếp và học tập sáng tạo, cung cấp thông tin chuyên sâu về các điểm mạnh, điểm yếu cần phát triển và giúp tăng cơ hội giao tiếp và cộng tác cho mọi học sinh với những nhu cầu, khả năng và kỹ năng xã hội khác nhau.

Cải thiện kết quả nhờ công nghệ lớp học hiện đại

Công nghệ có thể mang lại những cách thức mới để học sinh tham gia trực tiếp và học tập sáng tạo, cung cấp thông tin chuyên sâu về các điểm mạnh, điểm yếu cần phát triển và giúp tăng cơ hội giao tiếp và cộng tác cho mọi học sinh với những nhu cầu, khả năng và kỹ năng xã hội khác nhau.

  • Teams

    Tập hợp các cuộc trao đổi, nội dung và ứng dụng về một nơi bằng Microsoft Teams. Xây dựng tiết học cộng tác, tham gia các cộng đồng giáo dục chuyên nghiệp và kết nối với đồng nghiệp - tất cả từ một trải nghiệm duy nhất của Office 365 Education.

  • Power Platform giúp giáo viên tùy chỉnh hoạt động học tập

    Hỗ trợ đắc lực để giáo viên xây dựng ứng dụng tùy chỉnh mà không cần lập trình bằng PowerApps và Power Platform. Và Power BI cho phép cung cấp thông tin chuyên sâu cho giáo viên nhằm giúp họ tăng cường hiệu suất và khiến công việc của họ bớt tẻ nhạt hơn.

  • Công nghệ dễ quản lý giá phải chăng

    Khơi nguồn học tập vô tận với công nghệ đầy sức mạnh với chi phí phải chăng cùng các yếu tố đa dạng thức được kết hợp cùng Windows 10 và Office 365 để có trải nghiệm lớp học hòa nhập hơn. Chuyên viên CNTT của trường có thể dễ dàng triển khai và quản lý để học sinh có thể có nhiều thời gian học tập hơn.


NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

"Nhiều giáo viên không rành công nghệ – việc đưa [PowerApps & Power BI] vào Teams khiến mọi người đều có thể sử dụng dễ dàng.”

Lauren Taylor, Trợ lý Hiệu trưởng, Trường tiểu học Manitou Park

Công cụ phân tích hỗ trợ đắc lực cho nhà giáo

Hỗ trợ nhà giáo đắc lực để giúp tăng thành tích học sinh với cách đánh giá 360 độ. Xác định những học sinh có nguy cơ tụt hậu, can thiệp sớm và theo dõi hiệu quả hơn chi phí hoạt động của trường, cắt giảm chi phí chương trình và tối đa hóa tác động của chương trình giảng dạy.

Nghiên cứu tình huống

Trường St. Lucie đã cải thiện kết quả học tập nhờ dữ liệu

Dữ liệu mang lại cho các nhà quản trị sức mạnh để hành động, những hành động có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống của học sinh.

Giải pháp quản lý giáo dục giúp nhà trường làm được nhiều việc hơn mà đỡ tốn kém

Từ đảm bảo nhà trường nhận được dịch vụ họ cần trong và ngoài lớp học, đơn giản hóa công tác quản lý để giáo viên có nhiều thời gian hơn cho học sinh, đến tương tác với cộng đồng để đảm bảo học sinh được hỗ trợ đầy đủ.

Cải tổ trường học và cân đối ngân sách với Dynamics 365

Hỗ trợ phương thức học sinh là trọng tâm với cách quản lý có hệ thống các dịch vụ cho học sinh, đơn giản hóa mọi hoạt động vận hành nhà trường hoặc quản lý nguồn lực và gắn kết phụ huynh và cộng đồng bên ngoài hiệu quả hơn.

Dịch vụ cá nhân hóa cho học sinh

Tương tác hiệu quả với học sinh và kết nối các em với tài nguyên phù hợp.

Tăng cường hiệu quả hoạt động

Tinh giản hoá công tác vận hành để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Củng cố gắn kết cộng đồng

Tùy chỉnh và tự động hóa quá trình tiếp cận học sinh, phụ huynh và cộng đồng