eduv2.msftedu.com
Bỏ qua để tới nội dung chính
Giáo dục

Thúc đẩy các kỹ năng đọc nền tảng với công cụ Luyện Đọc và Tiến trình Tập đọc được tích hợp trong Microsoft Teams. Tìm hiểu thêm >

Công cụ giáo dục mạnh mẽ nâng cao kết quả học tập

Cung cấp cho giáo viên các công cụ tiết kiệm thời gian để lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ. Trang bị cho học sinh nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công, với các công cụ và ứng dụng tăng cường sự sáng tạo, giao tiếp và cộng tác.

Tiết kiệm thời gian với Teams

Tổ chức lớp học và tập hợp tất cả các cuộc thảo luận, nội dung, bài tập và ứng dụng vào một chỗ với Microsoft Teams.

Các công cụ cho học tập và giảng dạy

Truyền sức mạnh cho giáo viên để cải tổ cách sử dụng thời gian trong tiết học và hỗ trợ học tập cá nhân hóa theo quy mô linh hoạt.

Tổ chức tiết học với OneNote

Chia sẻ tài nguyên và đưa ra phản hồi riêng cho từng cá nhân, tất cả tại một nơi.

Chuẩn bị cho tương lai của học sinh với Office 365 Education

Trang bị cho học sinh nhằm phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công trong môi trường học tập và làm việc, với các công cụ và ứng dụng tăng cường sự sáng tạo, giao tiếp và cộng tác.

Thu hút và trao quyền cho nhiều kiểu học viên đa dạng

Cải thiện kỹ năng đọc và viết của học sinh bằng các Công cụ Học tập của Microsoft.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Trao cho học sinh khả năng toàn diện

Chương trình Cá nhân hóa việc học tập của Khu học chính Fresno Unified đã cải thiện điểm số của học sinh trong các kỳ kiểm tra và thúc đẩy khả năng tiếp thu về mặt xã hội và cảm xúc. Giờ đây tỷ lệ các em có thể đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn về môn toán và ngữ văn tăng lên 25%.

Các thiết bị linh hoạt giá phải chăng phù hợp với ngân sách nhà trường

Trang bị cho mỗi học sinh các thiết bị Windows giá phải chăng, an toàn, đáng tin cậy.

Được hỗ trợ nhiều hơn với Microsoft 365 Education

Khơi nguồn sáng tạo, tăng cường làm việc nhóm và trang bị cho mỗi học sinh một giải pháp giáo dục giá phải chăng.

Học hỏi để dẫn dắt quá trình cải tổ giáo dục

Dẫn hướng Ban giám hiệu, hiệu trưởng và giám thị thông qua một nền tảng linh hoạt, hiệu quả cho mục đích cải tổ giáo dục dựa trên nghiên cứu từ các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách.