Đi thẳng đến nội dung chính
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365
Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với blog Microsoft 365

Microsoft 365 là sự kết hợp của Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Sản phẩm này mang đến một giải pháp hoàn chỉnh, thông minh và bảo mật để mang đến sức mạnh cho mọi người.

homepage_hero_1600x600
Image for: Những cải tiến mới cho hình thức làm việc kết hợp ở Phòng họp Microsoft Teams, Fluid và Microsoft Viva

Những cải tiến mới cho hình thức làm việc kết hợp ở Phòng họp Microsoft Teams, Fluid và Microsoft Viva

Những cải tiến mới cho hình thức làm việc kết hợp ở Phòng họp Microsoft Teams, Fluid và Microsoft Viva

Image for: Microsoft Build creative asset.

Xây dựng thế hệ ứng dụng cộng tác tiếp theo cho hình thức làm việc kết hợp

Xây dựng thế hệ ứng dụng cộng tác tiếp theo cho hình thức làm việc kết hợp

Image for: Cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp của Microsoft: Hướng dẫn mới để trợ giúp khách hàng

Cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp của Microsoft: Hướng dẫn mới để trợ giúp khách hàng

Cách tiếp cận mô hình làm việc kết hợp của Microsoft: Hướng dẫn mới để trợ giúp khách hàng

Image for: Xem bản chép lại trực tiếp trong cuộc họp Microsoft Teams, theo dõi các thay đổi trong Excel và tăng độ bảo mật cho hình thức làm việc kết hợp—đây là những tính năng mới của Microsoft 365

Xem bản chép lại trực tiếp trong cuộc họp Microsoft Teams, theo dõi các thay đổi trong Excel và tăng độ bảo mật cho hình thức làm việc kết hợp—đây là những tính năng mới của Microsoft 365

Xem bản chép lại trực tiếp trong cuộc họp Microsoft Teams, theo dõi các thay đổi trong Excel và tăng độ bảo mật cho hình thức làm việc kết hợp—đây là những tính năng mới của Microsoft 365

Image for: Female worker wearing neon vest and safety glasses using tablet. Industrial vats visible in background.

Cách Microsoft Teams hỗ trợ hình thức làm việc kết hợp và nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng trong sản xuất

Cách Microsoft Teams hỗ trợ hình thức làm việc kết hợp và nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng trong sản xuất

Image for: Adult female meeting in a conference room while using Microsoft Teams Together Mode on a Surface Hub 2S 85” device.

Khả năng làm việc linh hoạt vẫn luôn tồn tại: Các giải pháp Microsoft 365 cho thế giới làm việc kết hợp

Khả năng làm việc linh hoạt vẫn luôn tồn tại: Các giải pháp Microsoft 365 cho thế giới làm việc kết hợp

Image for: Mô hình làm việc kết hợp đã xuất hiện. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Mô hình làm việc kết hợp đã xuất hiện. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Mô hình làm việc kết hợp đã xuất hiện. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Image for: Manufacturing business owner wearing a mask and reviewing schedule in Shifts within Microsoft Teams.

Bản xem trước thương mại sắp ra mắt của Microsoft Office LTSC

Bản xem trước thương mại sắp ra mắt của Microsoft Office LTSC

Image for: Microsoft Viva: Trao quyền để mọi nhân viên đến với thời đại kỹ thuật số mới

Microsoft Viva: Trao quyền để mọi nhân viên đến với thời đại kỹ thuật số mới

Microsoft Viva: Trao quyền để mọi nhân viên đến với thời đại kỹ thuật số mới

Image for: Picture of a man seated at a table, looking down at a computer.

Từ phòng chia theo nhóm trong Microsoft Teams đến AI trong To Do—đây là những điểm mới đối với Microsoft 365 trong Tháng Một

Từ phòng chia theo nhóm trong Microsoft Teams đến AI trong To Do—đây là những điểm mới đối với Microsoft 365 trong Tháng Một

Image for: Teams call with headphones at a home desk on a Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Khôi phục và duy trì kết nối cá nhân với các tính năng Gọi điện mới của Microsoft Teams

Khôi phục và duy trì kết nối cá nhân với các tính năng Gọi điện mới của Microsoft Teams

Image for: Placeholder

Từ các ứng dụng mới trong cuộc họp Microsoft Teams đến DLP tại Điểm cuối—đây là những tính năng mới cho Microsoft 365 trong Tháng Mười Một

Từ các ứng dụng mới trong cuộc họp Microsoft Teams đến DLP tại Điểm cuối—đây là những tính năng mới cho Microsoft 365 trong Tháng Mười Một