“Nhà toán học về kem” của Molly Moon’s chia sẻ 5 cách thức mà doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể hưởng lợi từ các công cụ phân tích dữ liệu

Khi Denise Brown mới vào làm ở vị trí Kiểm soát viên cho công ty kem Molly Moon’s nổi tiếng khắp Seattle — hoặc như cô mô tả rõ hơn về công việc của mình, “nhà toán học về kem” — tất cả đều được theo dõi bằng bút chì và giấy, từ bảng lương cho đến phân công công việc và kiểm kê. Vì biết dữ liệu có sức mạnh đến thế nào khi được thu thập, sắp xếp, phân tích và xem xét theo những cách thấu đáo, Brown bắt đầu thực hiện theo vậy nhờ các công nghệ có sẵn.

Brown muốn thu thập và phân tích dữ liệu không chỉ để cô có thể hiểu doanh nghiệp hơn mà còn để chia sẻ dữ liệu đó với những người khác trong công ty nhằm xem họ có thể thu lượm được thông tin chuyên sâu nào từ đó. Kể từ đó, cô đã tạo ra công cụ phân bổ nhân viên có thể đưa ra lịch biểu vô cùng nhanh chóng — tất cả dựa trên doanh thu cũ và dữ liệu chuyên cần. Các cửa hàng cũng theo dõi vị kem nào bán chạy nhất, cùng mức độ hạnh phúc của nhân viên. Và sau khi vừa mở một cửa hàng mới tại Thành phố Columbia ở Seattle, ai cũng công nhận rằng theo dõi dữ liệu rất tốt cho việc kinh doanh. Dưới đây là năm cách thức mà Denise tin rằng doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể hưởng lợi từ công cụ phân tích dữ liệu:

  1. “Các quy trình hoạt động sẽ trở nên hiệu quả hơn. Tôi đã xây dựng một hệ thống gồm các bảng tính cho phép chúng tôi xem lại dữ liệu doanh thu trong quá khứ, cùng với dữ liệu bảng lương từ xưa đến nay và xây dựng một công cụ cho phép chúng tôi xác định mình muốn lên lịch cho các cửa hàng trong năm tới như thế nào. Từ một quy trình phải mất vài tuần để thực hiện trở thành một việc bạn có thể nhận bản thảo trong vòng 20 phút.

Bắt đầu với Microsoft 365

Vẫn là Office quen thuộc, cộng thêm các công cụ giúp bạn cộng tác tốt hơn, để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn—mọi lúc, mọi nơi.

Mua ngay

Thông tin chuyên sâu và ý tưởng về doanh nghiệp không đưa ra tư vấn chuyên nghiệp về thuế hay tài chính. Bạn nên liên hệ với chuyên gia thuế hay tài chính của riêng mình để thảo luận về trường hợp của bạn.