Định nghĩa lại về năng suất với Microsoft 365 và Microsoft Teams


Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic USD$3.00

người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.
 • Trò chuyện, gọi, họp với tối đa 300 người dự
 • Phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động của các ứng dụng Office
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Email cấp doanh nghiệp
 • Bảo mật tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

Dịch vụ và ứng dụng trên web và dành cho thiết bị di động:3,7

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp USD$8.25

người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.
 • Các phiên bản ứng dụng Office trên máy tính với các tính năng cao cấp
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Bảo mật tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

Dịch vụ và ứng dụng trên máy tính, trên web và dành cho thiết bị di động:

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard USD$10.00

người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.

Mọi tính năng trong Business Basic, cộng thêm:

 • Các phiên bản ứng dụng Office trên máy tính với các tính năng cao cấp
 • Dễ dàng tổ chức hội thảo trực tuyến
 • Công cụ đăng ký và báo cáo của người dự
 • Quản lý cuộc hẹn của khách hàng

Dịch vụ và ứng dụng trên máy tính, trên web và dành cho thiết bị di động:

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 18% trong thời gian có hạn⁹

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium USD$22.00

người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.

Mọi tính năng trong Business Standard, cộng thêm:

 • Bảo mật nâng cao
 • Truy nhập và kiểm soát dữ liệu
 • Bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng

Dịch vụ và ứng dụng trên máy tính, trên web và dành cho thiết bị di động:

Business Standard có sẵn theo hai tùy chọn đăng ký. Đăng ký tài khoản miền phù hợp nhất cho các doanh nghiệp có miền (ví dụ: @mybakery.com) và cần Microsoft đóng vai trò người xử lý dữ liệu cho họ. Đăng ký đơn giản hóa cho phép các doanh nghiệp đăng ký mà không cần miền và phù hợp nhất cho các doanh nghiệp cảm thấy thoải mái với việc Microsoft đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu cho họ.

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic USD$3.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp USD$8.25
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard USD$10.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 18% trong khoảng thời gian có hạn9

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium USD$22.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)8
Giá chưa bao gồm thuế.
So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng Microsoft 365 Business Basic Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium

Làm việc nhóm và giao tiếp

Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Bao gồm

Tổ chức các cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người với Microsoft Teams2

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Trò chuyện với nhóm của bạn từ máy tính hoặc khi đang di chuyển với Microsoft Teams

 

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tập trung mọi cuộc trò chuyện, cuộc họp, tệp và ứng dụng của nhóm để bạn có thể dễ dàng kết nối và cộng tác từ một nơi với Microsoft Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tạo site nhóm để chia sẻ thông tin, nội dung và tệp trong mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng SharePoint

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Tham gia cuộc họp mọi lúc, mọi nơi với số quay số vào bằng cách sử dụng Hội thảo Âm thanh6

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Tổ chức hội thảo trực tuyến có trang đăng ký của người dự, xác nhận qua email và báo cáo

Không tích hợp
Không tích hợp
Tích hợp
Bao gồm

Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office

Included
Included
Included
Included

Phiên bản Word, Excel, PowerPoint và OneNote trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Included
Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Các phiên bản luôn cập nhật của Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS, Android trên tối đa 5 thiết bị di động và 5 máy tính bảng1

Included

Cộng thêm Outlook

Included
Included

Cộng thêm Outlook

Included

Cộng thêm Outlook

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Included
Included
Included
Included

Email và lập lịch

Bao gồm một phần tính năng này
Not included
Bao gồm một phần tính năng này
Included

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB

Included
Not included
Included
Included

Sử dụng tên miền riêng của bạn (ví dụ: ten_ban@yourcompany.com)

Included
Not included
Included
Included

Email cấp doanh nghiệp trên thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính và web với Exchange

Included
Not included
Included
Included

Quản lý lịch của bạn, chia sẻ thời gian sẵn sàng họp, lên lịch cuộc họp và nhận lời nhắc

Included
Not included
Included
Included

Lên lịch cuộc họp và phản hồi lời mời một cách dễ dàng thông qua lịch dùng chung

Included
Not included
Included
Included

Thiết lập email người dùng mới, khôi phục tài khoản đã xóa, tạo tập lệnh tùy chỉnh và sử dụng các tính năng khác từ mọi nơi

Included
Not included
Included
Included

Kích hoạt các chính sách lưu giữ dài hạn và lưu trữ dung lượng lớn trên đám mây với Exchange Online Archiving

Not included
Not included
Not included
Included

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp

Included
Included
Included
Included

Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive/người dùng

Included
Included
Included
Included

Làm việc trên tệp, rồi lưu thẳng vào OneDrive hoặc SharePoint; mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên các thiết bị đã đồng bộ của bạn

Included
Included

Chỉ OneDrive

Included
Included

Chia sẻ tệp với liên hệ bên ngoài bằng cách cung cấp quyền truy nhập hoặc liên kết khách

Included
Included
Included
Included

Chia sẻ tài liệu và gửi email một cách bảo mật để chỉ những người được phép mới có thể truy nhập thông tin

Included
Included
Included
Included

Truy nhập và đồng bộ tệp trên PC hoặc máy Mac và thiết bị di động

Included
Included
Included
Included

Bảo mật và tuân thủ

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Included
Bao gồm một phần tính năng này

Bảo vệ email của bạn khỏi thư rác, phần mềm xấu và các mối đe dọa đã biết bằng Exchange Online Protection

Included
Not included
Included
Included

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều khoản quốc tế, khu vực, cũng như cụ thể trong ngành, với hơn 1.000 biện pháp kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư

Included
Included
Included
Included

Kiểm soát danh tính và thời điểm có người truy nhập vào thông tin doanh nghiệp của bạn nhờ nhóm bảo mật và quyền tùy chỉnh

Included
Included
Included
Included

Tạo chính sách mật khẩu yêu cầu người dùng đặt lại mật khẩu sau số ngày được chỉ định

Included
Included
Included
Included

Defender cho Doanh nghiệp

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Not included

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Included

Microsoft đóng vai trò là người xử lý dữ liệu

Included
Included

Bên dưới phần Đăng ký tài khoản miền

Included

Bên dưới phần đăng ký tài khoản miền

Included

Microsoft đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu

Not included
Included

Bên dưới phần Đăng ký đơn giản hóa

Included

Bên dưới phần Đăng ký đơn giản hóa

Not included

Hỗ trợ và triển khai

Included
Included
Included
Included

Luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến

Included
Included
Included
Included
An tâm với khả năng đảm bảo thời gian chạy 99,9% được hỗ trợ tài chính

Included
Included
Included
Included

Số lượng người dùng tối đa

300

300

300

300

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Included
Included
Included
Included

Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn

Included
Bao gồm một phần tính năng này
Included
Included

Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng và nhân viên của bạn với Microsoft Forms

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và đồng tác giả cho các biểu đồ, lưu đồ chuyên nghiệp bằng Microsoft Visio cho web

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams

Included
Not included
Included
Included

Theo dõi thông tin và làm những công việc quan trọng nhất với nhóm của bạn bằng Microsoft Lists

Included
Not included
Included
Included

Giúp khách hàng lên lịch và quản lý cuộc hẹn dễ dàng hơn với Microsoft Bookings

Included
Not included
Included
Included

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac

Not included
Included
Included
Included

Các phiên bản được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote dành cho Windows hoặc máy Mac (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Not included
Included
Included
Included

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac1

Not included
Included
Included
Included

Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao

Not included
Not included
Not included
Included

Giúp bảo vệ trước các mối đe dọa tinh vi tiềm ẩn trong các tệp đính kèm email và liên kết, đồng thời sở hữu các biện pháp phòng thủ hiện đại chống lại các mối đe dọa, mã độc tống tiền chưa từng biết, cùng các hành động gây hại từ phần mềm xấu nâng cao khác với Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

Not included
Not included
Not included
Included

Xóa sạch từ xa dữ liệu của công ty khỏi các thiết bị thất lạc hoặc bị lấy cắp bằng tính năng xóa sạch chọn lọc của Intune

Not included
Not included
Not included
Included

Hạn chế việc sao chép hoặc lưu thông tin của công ty vào các ứng dụng và vị trí trái phép bằng tính năng bảo vệ ứng dụng cho các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động

Not included
Not included
Not included
Included

Với tính năng Quản lý Quyền Thông tin, bạn có thể kiểm soát người có quyền truy nhập vào thông tin của công ty bằng cách áp dụng các giới hạn như không sao chép và không chuyển tiếp

Not included
Not included
Not included
Included

Áp dụng các chính sách cung cấp khả năng chống lại mối đe dọa tiền vi phạm trong Windows 11 và Windows 10 với các chức năng giảm bề mặt tấn công và chống khai thác

Not included
Not included
Not included
Included

Giúp nhân viên truy nhập an toàn vào các ứng dụng kinh doanh dù họ làm việc ở đâu với quyền truy nhập có điều kiện, đồng thời giúp ngăn chặn quyền truy nhập trái phép

Not included
Not included
Not included
Included

Quản lý PC và thiết bị di động

Not included
Not included
Not included
Included

Đặt cấu hình cho các tính năng và cài đặt bảo mật trên PC chạy Windows 11 và Windows 10, cùng các thiết bị di động chạy iOS hoặc Android® bằng trình hướng dẫn thiết lập dễ sử dụng5

Not included
Not included
Not included
Included

Sử dụng các biện pháp kiểm soát được đơn giản hóa để quản lý các chính sách được áp dụng cho PC chạy Windows 11 và Windows 10

Not included
Not included
Not included
Included

Tự động triển khai các ứng dụng Office cho PC chạy Windows 11 và Windows 10

Not included
Not included
Not included
Included

Đặt cấu hình cho PC để tự động cài đặt các bản cập nhật Office, Windows 11 và Windows 10

Not included
Not included
Not included
Included

Áp dụng các chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu công việc trên mọi thiết bị của bạn, bao gồm các thiết bị chạy iOS, Android® và PC chạy Windows với phần mềm quản lý thiết bị di động của Intune5

Not included
Not included
Not included
Included

Khám phá Microsoft 365

Giúp tôi chọn gói Microsoft 365 phù hợp

Tìm hiểu thêm về Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm về Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Bạn đang tìm kiếm Office dưới dạng gói mua một lần?

Tìm hiểu thêm về cách di chuyển từ Google Workspace

Các sản phẩm được đề xuất khác

 

Visio: Phần mềm lưu đồ. Các gói khác nhau đang có sẵn

Project: Phần mềm quản lý dự án. Các gói khác nhau đang có sẵn

|

Microsoft 365 là đám mây năng suất được thiết kế để giúp mỗi chúng ta hoàn thành được những việc quan trọng, trong công việc và cuộc sống, với các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

Không có thay đổi về giá hoặc tính năng với các gói dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các gói tương tự vẫn sẵn dùng, chỉ là tên gói đã được cập nhật.

Cài đặt ứng dụng Office trên tối đa năm PC hoặc máy Mac, năm máy tính bảng và năm thiết bị di động. Thiết bị Windows kết hợp, như Microsoft Surface Pro, được coi là một PC hoặc một máy tính bảng.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của mọi nhà cung cấp lớn và số tiền đăng ký sẽ hiển thị trên bản sao kê thẻ tín dụng của bạn. Đối với các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có tùy chọn nhận hóa đơn và bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm, tùy theo lựa chọn dịch vụ của bạn. Nhận thư email khi đã có hóa đơn để xem và nếu số đơn đặt hàng đã được nhập khi bạn mua đăng ký thì số đó sẽ có trong hóa đơn của bạn.

Nhằm mang đến cho bạn mức linh hoạt cao nhất, chúng tôi có sẵn các tùy chọn thanh toán khác nhau.

 

Các gói Microsoft 365 Business Basic, Ứng dụng dành cho doanh nghiệp, Business Standard và Business Premium sẵn có thông qua thanh toán theo cam kết hàng tháng hoặc thanh toán theo cam kết hàng năm.

 

 • Thanh toán theo cam kết hàng tháng: Thanh toán theo tháng và hủy bỏ bất kỳ lúc nào.
 • Thanh toán theo cam kết hàng năm: Đăng ký sử dụng một năm và hưởng lợi từ khoản chiết khấu cho việc sử dụng tùy chọn thanh toán này. Theo mặc định, gói thanh toán của bạn sẽ được đặt thành thanh toán hàng tháng. Sau khi mua, bạn có thể thay đổi gói thanh toán của mình thành thanh toán hàng năm trong Cổng thông tin người quản trị.

 

Các gói Microsoft 365 Enterprise và Office 365 Enterprise (bao gồm các gói độc lập như là Exchange Online) và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn sẵn dùng cho thanh toán theo cam kết hàng năm.

 

 • Thanh toán theo cam kết hàng năm: Đăng ký sử dụng một năm và chọn thanh toán theo tháng hoặc thanh toán cho cả năm tại thời điểm đăng ký.

Có. Nếu bạn mua giấy phép Microsoft 365 cho các tài khoản bạn tạo trong bản dùng thử miễn phí của mình thì thông tin và cấu hình dành cho các tài khoản người dùng này sẽ không thay đổi. Sau khi hết thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ có thêm 30 ngày để mua Microsoft 365 trước khi thông tin tài khoản của bạn bị xóa. Sau khi thông tin tài khoản dùng thử bị xóa, bạn sẽ không thể truy xuất chúng nữa.

Các ứng dụng Office mà bạn cài đặt trên PC hoặc máy Mac, như Word, Excel, PowerPoint, và Outlook vẫn sẵn dùng khi bạn không trực tuyến.

 

Với OneDrive trong Microsoft 365, bạn sẽ có được dung lượng lưu trữ tệp có thể truy nhập khi ngoại tuyến. Khi bạn thực hiện thay đổi trong lúc ngoại tuyến, những thay đổi đó sẽ được đồng bộ với OneDrive và trên các thiết bị còn lại của bạn khi bạn kết nối lại.

 

Outlook cho phép bạn đọc email đã được gửi đến hộp thư đến của bạn hoặc soạn thảo email mới và yêu cầu cuộc họp. Hộp thư đến và hộp thư đi của bạn sẽ đồng bộ trên các thiết bị còn lại khi bạn kết nối lại.

Dữ liệu của bạn là của bạn. Nếu quyết định hủy bỏ đăng ký Microsoft 365, bạn hãy tải xuống dữ liệu của mình – ví dụ: email và tài liệu trên site nhóm – rồi lưu chúng vào một vị trí khác. Bạn nên lưu dữ liệu của mình trước khi hủy bỏ. Sau khi bạn hủy bỏ đăng ký của mình, dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft 365 của bạn sẽ sẵn dùng với (những) người quản trị của bạn ở một tài khoản giới hạn chức năng trong 90 ngày.

Bạn có thể tìm thêm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang Câu hỏi thường gặp của Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Doanh nghiệp là một giải pháp bảo mật điểm cuối được thiết kế để trợ giúp các doanh nghiệp có tối đa 300 nhân viên. Giải pháp này nằm trong một gói dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và có tác dụng giúp bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng, bao gồm phần mềm xấu và mã độc tống tiền. Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Doanh nghiệp được tích hợp trong Microsoft 365 Business Premium và sẵn có dưới dạng sản phẩm độc lập. Tìm hiểu thêm.

Với các gói Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium và Microsoft Apps cho doanh nghiệp, bạn có thể chủ trì cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người đang sử dụng Microsoft Teams.

Với các gói Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5 và Microsoft 365 Government G5/G5, giới hạn này tăng lên đến 1000 người.nbsp;Tìm hiểu thêm.

Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể sử dụng Microsoft 365 Lighthouse để bảo vệ khách hàng Business Premium theo quy mô lớn.Tìm hiểu thêm.

1. Tương thích với Windows 10 trở lên. Để biết các yêu cầu đầy đủ cho PC và máy Mac, xem yêu cầu hệ thống.
2. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
3. Gói này hoạt động với Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Microsoft 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm gói Office 365 F3.
4. Sau khi bản dùng thử miễn phí một tháng kết thúc, gói đăng ký của bạn sẽ tự động chuyển đổi thành gói đăng ký trả phí 12 tháng và bạn sẽ phải trả phí gói đăng ký hiện hành. Hủy bỏ bản dùng thử miễn phí bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai. Cần có thẻ tín dụng để đăng ký. Tìm hiểu thêm.
5. iOS và Android yêu cầu bản tải xuống ứng dụng riêng biệt. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
6. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.
7. Exchange và SharePoint chỉ là các phiên bản miền.
8. Khi gói đăng ký trả phí của bạn bắt đầu, chính sách hủy bỏ sẽ khác nhau tùy theo trạng thái tư cách khách hàng mới, sản phẩm và lựa chọn miền của bạn trên Microsoft. Tìm hiểu thêm. Hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 bất kỳ lúc nào bằng cách truy nhập Trung tâm quản trị Microsoft 365. Khi đăng ký bị hủy bỏ, mọi dữ liệu liên kết đều sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về cách duy trì, xóa và hủy dữ liệu trong Microsoft 365.
9. Ưu đãi đặc biệt chỉ trong khoảng thời gian có hạn dành cho đăng ký hàng năm mới.