Tái lập năng suất với Microsoft Teams & Microsoft 365


Office 365 giờ được gọi là Microsoft 365. Tên mới, giữ nguyên giá trị tuyệt vời, giá không đổi.
  Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 50% trong thời gian giới hạn6

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 20% trong thời gian giới hạn6

Chỉ bao gồm các ứng dụng

Microsoft 365 Business Basic, USD$2.50 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 Business Standard, USD$10.00 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 Business Premium, USD$20.00 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, USD$8.25 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

  

  

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần có giải pháp từ xa dễ sử dụng, với Microsoft Teams, dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật và Office Online (không bao gồm phiên bản dành cho máy tính).

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần có công cụ để cộng tác và làm việc từ xa hoàn toàn, bao gồm Microsoft Teams, dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật, email doanh nghiệp và các ứng dụng Office cao cấp trên nhiều thiết bị.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp yêu cầu giải pháp làm việc từ xa, bảo mật với mọi thứ được tích hợp trong Business Standard, cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và khả năng lưu trữ tệp trên đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp và Microsoft Teams.

Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp

 

Tích hợp phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động của Word, Excel và PowerPoint.3

Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office cao cấp

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các dịch vụ đám mây an toàn

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint

Bao gồm các dịch vụ đám mây an toàn

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint

Bao gồm các dịch vụ đám mây an toàn

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftIntune
 • MicrosoftAzure Information Protection

Bao gồm các dịch vụ đám mây an toàn

MicrosoftOneDrive
Tính năng sản phẩm        
Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp

Làm việc nhóm và giao tiếp

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Không bao gồm

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người bằng Microsoft Teams2

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

  

Trò chuyện với nhóm của bạn từ máy tính hoặc khi đang di chuyển với Microsoft Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

  

Tập trung mọi cuộc trò chuyện, cuộc họp, tệp và ứng dụng của nhóm để bạn có thể dễ dàng kết nối và cộng tác từ một nơi với Microsoft Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

  

Tạo site nhóm để chia sẻ thông tin, nội dung và tệp trong mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng SharePoint

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

  

Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Phiên bản Word, Excel, PowerPoint và OneNote trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Các phiên bản luôn cập nhật của Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS, Android trên tối đa 5 thiết bị di động và 5 máy tính bảng1

Included

Cộng thêm Outlook

Included

Cộng thêm Outlook

Included

Cộng thêm Outlook

Bao gồm

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Email và lập lịch

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Sử dụng tên miền tùy chỉnh riêng của bạn (ví dụ: yourname@yourcompany.com)

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Email cấp doanh nghiệp trên thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính và web với Exchange

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Quản lý lịch của bạn, chia sẻ thời gian sẵn sàng họp, lên lịch cuộc họp và nhận lời nhắc

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lên lịch cuộc họp và phản hồi lời mời một cách dễ dàng thông qua lịch dùng chung

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Thiết lập email người dùng mới, khôi phục tài khoản đã xóa, tạo tập lệnh tùy chỉnh và sử dụng nhiều tiện ích khác từ bất kỳ đâu

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive dành cho lưu trữ và chia sẻ tệp

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Làm việc trên tệp, rồi lưu trực tiếp vào OneDrive hoặc SharePoint; mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên các thiết bị đã đồng bộ của bạn

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Chỉ OneDrive

Chia sẻ tệp với các liên hệ bên ngoài bằng cách cung cấp quyền truy nhập hoặc liên kết khách

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Chia sẻ tài liệu và gửi email một cách bảo mật để chỉ những người được phép mới có thể truy nhập thông tin

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Truy nhập và đồng bộ hóa tệp trên PC hoặc máy Mac và thiết bị di động

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bảo mật và tuân thủ

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

Bảo vệ email của bạn khỏi thư rác, phần mềm xấu và các mối đe dọa đã biết bằng Exchange Online Protection

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều khoản quốc tế, khu vực, cũng như cụ thể trong ngành, với hơn 1.000 biện pháp kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Kiểm soát danh tính và thời điểm có người truy nhập vào thông tin doanh nghiệp của bạn nhờ nhóm bảo mật và quyền tùy chỉnh

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tạo chính sách mật khẩu yêu cầu người dùng đặt lại mật khẩu sau số ngày được chỉ định.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ và triển khai

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Số lượng người dùng tối đa

300

300

300

300

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Tích hợp

Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams

tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Theo dõi thông tin và công việc quan trọng nhất với nhóm của bạn với Microsoft Lists

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Giúp khách hàng lên lịch và quản lý cuộc hẹn dễ dàng hơn với Microsoft Bookings

Bao gồm

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Các phiên bản được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote dành cho Windows hoặc máy Mac (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac1

  

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tính năng chống mối đe dọa nâng cao

  

  

  

Giúp bảo vệ trước các mối đe dọa tinh vi tiềm ẩn trong các tệp đính kèm email và liên kết, đồng thời sở hữu các biện pháp phòng thủ hiện đại chống lại các mối đe dọa, mã độc tống tiền chưa từng biết, cùng các hành động gây hại từ phần mềm xấu nâng cao khác với Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

  

  

Bao gồm

  

Xóa sạch từ xa dữ liệu công ty khỏi các thiết bị thất lạc hoặc bị mất cắp bằng tính năng xóa sạch chọn lọc của Intune

  

  

Bao gồm

  

Hạn chế việc sao chép hoặc lưu thông tin của công ty vào các ứng dụng và vị trí trái phép bằng tính năng bảo vệ ứng dụng cho các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động

  

  

Bao gồm

  

Kiểm soát người có quyền truy nhập vào thông tin của công ty bằng cách áp dụng các giới hạn như không sao chép và không chuyển tiếp 
Quản lý Quyền Thông tin

  

  

Bao gồm

  

Áp dụng các chính sách mang tới khả năng chống lại mối đe dọa trước khi vi phạm trong Windows 10 với Tính năng Chống Khai thác của Bộ bảo vệ Windows

  

  

Bao gồm

  

Thực thi bảo vệ chống phần mềm xấu nhằm giúp duy trì an toàn cho các thiết bị chạy Windows 10 của bạn khỏi vi-rút, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại khác bằng Bộ bảo vệ Windows

  

  

Bao gồm

  

Thực hiện các chính sách lưu giữ dài hạn và lưu trữ trên đám mây không giới hạn nhằm đảm bảo bạn không bao giờ mất email với Exchange Online Archiving

  

  

Bao gồm

  

Quản lý PC và thiết bị di động

  

  

Bao gồm

  

Đặt cấu hình các tính năng và cài đặt bảo mật trên PC chạy Windows 10, cùng các thiết bị di động chạy iOS hoặc Android® với trình hướng dẫn thiết lập dễ sử dụng.5

  

  

Bao gồm

  

Sử dụng các điều khiển được đơn giản hóa để quản lý các chính sách được áp dụng cho PC chạy Windows 10

  

  

Bao gồm

  

Tự động triển khai các ứng dụng Office cho PC chạy Windows 10

  

  

Bao gồm

  

Đặt cấu hình PC để tự động cài đặt các bản cập nhật Office và Windows 10

  

  

Bao gồm

  

Áp dụng các chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu công việc trên mọi thiết bị của bạn, bao gồm các thiết bị chạy iOS, Android® và PC chạy Windows với phần mềm Quản lý Thiết bị Di động của Intune5

  

  

Tích hợp

  

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 50% trong thời gian giới hạn6

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 20% trong thời gian giới hạn6

Chỉ bao gồm các ứng dụng

Microsoft 365 Business Basic, USD$2.50 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 Business Standard, USD$10.00 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 Business Premium, USD$20.00 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, USD$8.25 người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

  

Bạn đang tìm kiếm Office dưới dạng gói mua một lần?

Sở hữu phiên bản mới nhất của các sản phẩm Microsoft cho gia đình và doanh nghiệp của bạn với Office 2019 và Microsoft 365.

|

Microsoft 365 là đám mây năng suất được thiết kế để giúp mỗi chúng ta hoàn thành được những việc quan trọng, trong công việc và cuộc sống, với các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

Các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp giờ được gọi là các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Tên mới, giữ nguyên giá trị tuyệt vời, giá không đổi.

 • Office 365 Business Essentials giờ được gọi là Microsoft 365 Business Basic
 • Office 365 Business Premium giờ được gọi là Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business giờ là Microsoft 365 Business Premium
 • Office 365 Business giờ là Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi thay đổi tên nhằm phản ánh rõ ràng hơn về phạm vi của các tính năng và lợi ích có trong đăng ký. Microsoft 365 bao gồm mọi thứ bạn biết trong Office 365, bao gồm các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

Không có thay đổi về giá hoặc tính năng cho các gói dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vẫn là các gói tương tự, có điều tên đã được cập nhật.

Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Đăng ký Office 365 của bạn sẽ tự động được đổi tên thành Microsoft 365. Bạn sẽ thấy tên đăng ký của mình cập nhật thành tên mới trên Cổng thông tin quản trị và sao kê thanh toán hàng tháng.

1. Tương thích với Windows 10 trở lên. Để biết các yêu cầu đầy đủ cho PC và máy Mac, xemyêu cầu hệ thống.
2. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
3. Gói này hoạt động với Office 2019, Office 2016 và Office 2013. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010, có thể hoạt động với Microsoft 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm các gói Office 365 F3.
4. Sau khi bản dùng thử miễn phí 1 tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.
5. iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
6. Ưu đãi đặc biệt trong khoảng thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới.