Định nghĩa lại về năng suất với Microsoft 365 và Microsoft Teams


Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 50% trong thời gian giới hạn6

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic, USD$2.50 người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần các giải pháp từ xa dễ dàng, với Microsoft Teams, dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật và Office Online (không bao gồm các phiên bản trên máy tính).

 

 

Tích hợp phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động của Word, Excel và PowerPoint.3

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint

Ưu đãi đặc biệt: Tiết kiệm 20% trong thời gian giới hạn6

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard, USD$10.00 người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần đầy đủ các công cụ cộng tác và làm việc từ xa bao gồm Microsoft Teams, tính năng lưu trữ đám mây bảo mật, email doanh nghiệp cũng như các ứng dụng Office cao cấp trên nhiều thiết bị.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium, USD$20.00 người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần các giải pháp làm việc từ xa, bảo mật cùng với tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftIntune
 • MicrosoftAzure Information Protection

Chỉ bao gồm các ứng dụng

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, USD$8.25 người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và khả năng lưu trữ tệp trên đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp và Microsoft Teams.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
MicrosoftOneDrive
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Làm việc nhóm và giao tiếp

Bao gồm một phần tính năng này
Included
Included
Not included

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người bằng Microsoft Teams2

Included
Included
Included
Not included

Trò chuyện với nhóm của bạn từ máy tính hoặc khi đang di chuyển với Microsoft Teams

Included
Included
Included
Not included

Tập trung mọi cuộc trò chuyện, cuộc họp, tệp và ứng dụng của nhóm để bạn có thể dễ dàng kết nối và cộng tác từ một nơi với Microsoft Teams

Included
Included
Included
Not included

Tạo site nhóm để chia sẻ thông tin, nội dung và tệp trong mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng SharePoint

Included
Included
Included
Not included

Tham gia cuộc họp mọi lúc, mọi nơi bằng số quay số vào bằng cách sử dụng Hội thảo Âm thanh

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Sẵn có dưới dạng phần bổ trợ

Not included

Tổ chức hội thảo trực tuyến chứa các trang đăng ký của người dự, xác nhận qua email và báo cáo

Không bao gồm

Tích hợp

Tích hợp

Không bao gồm

Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office

Included
Included
Included
Included

Phiên bản Word, Excel, PowerPoint và OneNote trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Included

Các phiên bản luôn cập nhật của Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS, Android trên tối đa 5 thiết bị di động và 5 máy tính bảng1

Included

Cộng thêm Outlook

Included

Cộng thêm Outlook

Included

Cộng thêm Outlook

Included

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Included
Included
Included
Included

Email và lập lịch

Included
Included
Included
Not included

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB

Included
Included
Included
Not included

Sử dụng tên miền riêng của bạn (ví dụ: ten_ban@yourcompany.com)

Included
Included
Included
Not included

Email cấp doanh nghiệp trên thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính và web với Exchange

Included
Included
Included
Not included

Quản lý lịch của bạn, chia sẻ thời gian sẵn sàng họp, lên lịch cuộc họp và nhận lời nhắc

Included
Included
Included
Not included

Lên lịch cuộc họp và phản hồi lời mời một cách dễ dàng thông qua lịch dùng chung

Included
Included
Included
Not included

Thiết lập email người dùng mới, khôi phục tài khoản đã xóa, tạo tập lệnh tùy chỉnh và các tính năng khác từ mọi nơi

Included
Included
Included
Not included

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp

Included
Included
Included
Included

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive dành cho lưu trữ và chia sẻ tệp

Included
Included
Included
Included

Làm việc trên tệp, rồi lưu trực tiếp vào OneDrive hoặc SharePoint; mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên các thiết bị đã đồng bộ của bạn

Included
Included
Included
Included

Chỉ OneDrive

Chia sẻ tệp với liên hệ bên ngoài bằng cách cung cấp quyền truy nhập hoặc liên kết khách

Included
Included
Included
Included

Chia sẻ tài liệu và gửi email một cách bảo mật để chỉ những người được phép mới có thể truy nhập thông tin

Included
Included
Included
Included

Truy nhập và đồng bộ tệp trên PC hoặc máy Mac và thiết bị di động

Included
Included
Included
Included

Bảo mật và tuân thủ

Included
Included
Included
Bao gồm một phần tính năng này

Bảo vệ email của bạn khỏi thư rác, phần mềm xấu và các mối đe dọa đã biết bằng Exchange Online Protection

Included
Included
Included
Not included

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều khoản quốc tế, khu vực, cũng như cụ thể trong ngành, với hơn 1.000 biện pháp kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư

Included
Included
Included
Included

Kiểm soát danh tính và thời điểm có người truy nhập vào thông tin doanh nghiệp của bạn nhờ nhóm bảo mật và quyền tùy chỉnh

Included
Included
Included
Included

Tạo chính sách mật khẩu yêu cầu người dùng đặt lại mật khẩu sau số ngày được chỉ định.

Included
Included
Included
Included

Hỗ trợ và triển khai

Included
Included
Included
Included

Luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến

Included
Included
Included
Included

An tâm với khả năng đảm bảo thời gian chạy 99,9% được hỗ trợ tài chính


Included
Included
Included
Included

Số lượng người dùng tối đa

300

300

300

300

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Included
Included
Included
Included

Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn

Bao gồm một phần tính năng này
Included
Included
Bao gồm một phần tính năng này

Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng và nhân viên của bạn với Microsoft Forms

Tích hợp
Bao gồm
Bao gồm
Tích hợp

Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams

Included
Included
Included
Not included

Theo dõi thông tin và làm những công việc quan trọng nhất với nhóm của bạn bằng Microsoft Lists

Included
Included
Included
Not included

Giúp khách hàng lên lịch và quản lý cuộc hẹn dễ dàng hơn với Microsoft Bookings

Not included
Included
Included
Not included

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac

Not included
Included
Included
Included

Các phiên bản được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote dành cho Windows hoặc máy Mac (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Not included
Included
Included
Included

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac1

Not included
Included
Included
Included

Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao

Not included
Not included
Included
Not included

Giúp bảo vệ trước các mối đe dọa tinh vi tiềm ẩn trong các tệp đính kèm email và liên kết, đồng thời sở hữu các biện pháp phòng thủ hiện đại chống lại các mối đe dọa, mã độc tống tiền chưa từng biết, cùng các hành động gây hại từ phần mềm xấu nâng cao khác với Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

Not included
Not included
Included
Not included

Xóa sạch từ xa dữ liệu của công ty khỏi các thiết bị thất lạc hoặc bị lấy cắp bằng tính năng xóa sạch chọn lọc của Intune

Not included
Not included
Included
Not included

Hạn chế việc sao chép hoặc lưu thông tin của công ty vào các ứng dụng và vị trí trái phép bằng tính năng bảo vệ ứng dụng cho các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động

Not included
Not included
Included
Not included

Với tính năng Quản lý Quyền Thông tin, bạn có thể kiểm soát người có quyền truy nhập vào thông tin của công ty bằng cách áp dụng các giới hạn như không sao chép và không chuyển tiếp

Not included
Not included
Included
Not included

Áp dụng các chính sách cung cấp khả năng chống lại mối đe dọa tiền vi phạm trong Windows 10 với chức năng giảm bề mặt tấn công và chống khai thác

Not included
Not included
Included
Not included

Thực thi hoạt động bảo vệ chống phần mềm xấu nhằm giúp bảo vệ các thiết bị chạy Windows 10 của bạn khỏi virut, phần mềm gián điệp và phần mềm gây hại khác với Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft

Not included
Not included
Included
Not included

Thực hiện các chính sách lưu giữ dài hạn và lưu trữ trên đám mây không giới hạn nhằm đảm bảo bạn không bao giờ mất email với Exchange Online Archiving

Not included
Not included
Included
Not included

Quản lý PC và thiết bị di động

Not included
Not included
Included
Not included

Đặt cấu hình các tính năng và cài đặt bảo mật trên PC chạy Windows 10, cùng các thiết bị di động chạy iOS hoặc Android® với trình hướng dẫn thiết lập dễ sử dụng.5

Not included
Not included
Included
Not included

Sử dụng các điều khiển được đơn giản hóa để quản lý các chính sách được áp dụng cho PC chạy Windows 10

Not included
Not included
Included
Not included

Tự động triển khai các ứng dụng Office cho PC chạy Windows 10

Not included
Not included
Included
Not included

Đặt cấu hình PC để tự động cài đặt các bản cập nhật Office và Windows 10

Not included
Not included
Included
Not included

Áp dụng các chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu công việc trên mọi thiết bị của bạn, bao gồm các thiết bị chạy iOS, Android® và PC chạy Windows với phần mềm Quản lý Thiết bị Di động của Intune5

Not included
Not included
Included
Not included

Bạn đang tìm kiếm Office dưới dạng gói mua một lần?

Sở hữu phiên bản mới nhất của các sản phẩm Microsoft cho gia đình và doanh nghiệp của bạn với Office 2019 và Microsoft 365.

|

Microsoft 365 là đám mây năng suất được thiết kế để giúp mỗi chúng ta hoàn thành được những việc quan trọng, trong công việc và cuộc sống, với các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

Các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp giờ là các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Tên mới, giữ nguyên giá trị tuyệt vời, giá không đổi.

 • Office 365 Business Essentials giờ là Microsoft 365 Business Basic
 • Office 365 Business Premium giờ là Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business giờ là Microsoft 365 Business Premium
 • Office 365 Business giờ là Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi đã thay đổi tên nhằm phản ánh rõ ràng hơn về phạm vi của các tính năng và lợi ích có trong đăng ký. Microsoft 365 bao gồm mọi thứ bạn biết trong Office 365, bao gồm các ứng dụng Office tốt nhất, dịch vụ đám mây thông minh và bảo mật nâng cao.

Không có thay đổi về giá hoặc tính năng cho các gói dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các gói giống nhau vẫn sẵn dùng, chỉ là tên đã được cập nhật.

Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Đăng ký Office 365 của bạn sẽ tự động được đổi tên thành Microsoft 365. Bạn sẽ thấy tên đăng ký của mình cập nhật thành tên mới trên Cổng thông tin quản trị và sao kê thanh toán hàng tháng.

Người đăng ký có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa năm PC hoặc máy Mac, năm máy tính bảng và năm thiết bị di động. Bạn có thể coi thiết bị Windows kết hợp, như Microsoft Surface Pro, là một PC hoặc một máy tính bảng.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng của mọi nhà cung cấp lớn và số tiền đăng ký sẽ hiển thị trên bản sao kê thẻ tín dụng của bạn. Đối với các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có tùy chọn nhận hóa đơn và bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm, tùy theo lựa chọn dịch vụ của bạn. Bạn sẽ nhận được thư email khi đã có hóa đơn để xem và nếu số đơn hàng đã được nhập khi bạn mua đăng ký thì số đó sẽ có trong hóa đơn của bạn.

Nhằm mang đến cho khách hàng mức linh hoạt cao nhất, chúng tôi có sẵn các tùy chọn thanh toán khác nhau.

 

Các gói Microsoft 365 Business Basic, Ứng dụng dành cho doanh nghiệp, Business Standard và Business Premium sẵn có thông qua thanh toán theo cam kết hàng tháng hoặc thanh toán theo cam kết hàng năm.

 

 • Thanh toán theo cam kết hàng tháng: Bạn thanh toán theo từng tháng và có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào.
 • Thanh toán theo cam kết hàng năm: Bạn đăng ký cho đăng ký một năm nhưng có thể chọn thanh toán theo từng tháng hoặc thanh toán cho cả năm tại thời điểm đăng ký. Có giảm giá khi sử dụng tùy chọn thanh toán này.

 

Các gói Microsoft 365 Enterprise và Office 365 Enterprise (bao gồm các gói độc lập như là Exchange Online) và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn sẵn dùng cho thanh toán theo cam kết hàng năm.

 

 • Thanh toán theo cam kết hàng năm: Bạn đăng ký cho đăng ký một năm nhưng có thể chọn thanh toán theo từng tháng hoặc thanh toán cho cả năm tại thời điểm đăng ký.

Có. Nếu bạn mua giấy phép Microsoft 365 cho các tài khoản bạn tạo trong bản dùng thử miễn phí của mình thì thông tin và cấu hình dành cho các tài khoản người dùng này sẽ không thay đổi. Sau khi bản dùng thử miễn phí của bạn hết hạn, bạn sẽ có thêm 30 ngày để mua Microsoft 365 trước khi thông tin tài khoản của bạn bị xóa. Sau khi thông tin tài khoản trong bản dùng thử bị xóa, bạn sẽ không truy xuất được chúng nữa.

Các ứng dụng Office mà bạn cài đặt trên PC hoặc máy Mac, như Word, Excel, PowerPoint và Outlook vẫn sẵn dùng khi bạn không trực tuyến.

 

Với OneDrive trong Microsoft 365, bạn sẽ có được dung lượng lưu trữ tệp có thể truy nhập khi ngoại tuyến. Khi bạn thực hiện thay đổi trong lúc ngoại tuyến, những thay đổi đó sẽ được đồng bộ với OneDrive và trên các thiết bị còn lại của bạn khi bạn kết nối lại.

 

Với Outlook, bạn có thể đọc email đã được gửi đến hộp thư đến của bạn hoặc soạn thảo email mới và yêu cầu cuộc họp. Hộp thư đến và hộp thư đi của bạn sẽ đồng bộ hóa trên các thiết bị còn lại của bạn khi kết nối lại.

Dữ liệu của bạn là của bạn. Nếu quyết định hủy bỏ đăng ký Microsoft 365, bạn có thể tải xuống dữ liệu của mình—ví dụ: email và tài liệu trên site nhóm—rồi lưu chúng vào một vị trí khác. Bạn nên lưu dữ liệu của mình trước khi hủy bỏ. Sau khi bạn hủy bỏ đăng ký của mình, dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft 365 của bạn sẽ sẵn dùng với (những) người quản trị của bạn ở một tài khoản giới hạn chức năng trong 90 ngày.

Bạn có thể tìm thêm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang Câu hỏi thường gặp về Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.

1. Tương thích với Windows 10 trở lên. Để biết các yêu cầu đầy đủ cho PC và máy Mac, xem yêu cầu hệ thống.
2. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
3. Gói này hoạt động với Office 2019, Office 2016 và Office 2013. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010, có thể hoạt động với Microsoft 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm các gói Office 365 F3.
4. Sau khi bản dùng thử miễn phí 1 tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.
5. iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.
6. Ưu đãi đặc biệt trong khoảng thời gian có hạn chỉ dành cho đăng ký hàng năm mới.