Quản lý rủi ro từ nội bộ

Xác định các rủi ro quan trọng với người dùng nội bộ và thực hiện hành động phù hợp. Với kiểm soát quyền riêng tư tích hợp sẵn, hãy dùng các tín hiệu gốc và của bên thứ ba để xác định, điều tra và khắc phục các hoạt động độc hại và không cố ý trong tổ chức.

A laptop screen showing the Microsoft 365 Compliance Insider Risk Management program.

Quản lý rủi ro từ nội bộ là gì?

Tín hiệu gốc

Có được tầm nhìn về các hoạt động, hành động và giao tiếp của người dùng với các tín hiệu gốc và thông tin phong phú từ khắp khu vực kỹ thuật số của bạn.

Phạm vi giao tiếp

Nhận hỗ trợ lập luận tin nhắn ngay trong Microsoft Teams và trong các nền tảng bên thứ ba phổ biến như Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack và Zoom.

Thông tin chuyên sâu có thể thực thi

Nhanh chóng xác định rủi ro bằng các mẫu máy học tích hợp sẵn được tinh chỉnh để cung cấp thông tin chuyên sâu phong phú.

Tích hợp dòng công việc

Cộng tác hành động giữa các nhóm để khắc phục rủi ro và đảm bảo các cuộc điều tra được xử lý theo đúng luật lao động liên quan.

Gartner Magic Quadrant về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp

Các giải pháp tuân thủ và chức năng AI hiệu quả được tích hợp giúp Microsoft đủ điều kiện trở thành Đơn vị dẫn đầu trong Gartner Magic Quadrant năm 2020 về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp.1

Gartner Logo
A screenshot from the video.

Lắng nghe ý kiến từ ban lãnh đạo của Microsoft về rủi ro từ nội bộ

Tìm hiểu thêm về Quản lý rủi ro từ nội bộ

Podcast “Khám phá những rủi ro tiềm ẩn”

Nghe podcast “Khám phá những rủi ro tiềm ẩn”. Một chuỗi podcast giúp khám phá về những rủi ro từ nội bộ mà các tổ chức trên toàn thế giới phải đối mặt.

Những biện pháp tối ưu trong việc quản lý rủi ro từ nội bộ

Duy trì an toàn cho tổ chức của bạn bằng cách khai thác con người, quy trình và công nghệ để giảm bớt rủi ro từ bên trong.

Quản lý hiệu quả một loạt các rủi ro từ truyền thông

Hỗ trợ rộng hơn các kênh truyền thông của bên thứ ba cùng các tính năng tự động hóa mới trong việc tuân thủ giao tiếp.

Giải pháp Microsoft 365 trong việc ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và các cuộc tấn công từ nội bộ

Đọc cách Microsoft sử dụng máy học để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và các cuộc tấn công từ nội bộ.

Xây dựng một chương trình hiệu quả về quản lý rủi ro từ nội bộ

Xem xét các thành phần chính trong việc xây dựng một chương trình quản lý rủi ro từ nội bộ.

Quản lý rủi ro từ nội bộ với các dòng công việc tích hợp

Xác định rủi ro nội bộ bằng các quy trình hoạt động tích hợp cho phép các bên liên quan chính trong tổ chức cộng tác hành động.

Bắt đầu và làm được nhiều hơn với Quản lý rủi ro từ nội bộ

Bắt đầu bản dùng thử

Đăng ký bản dùng thử gói Microsoft 365 E5 Compliance ngay hôm nay.

Bắt đầu với Microsoft 365

Bắt đầu với giải pháp quản lý rủi ro từ nội bộ được tích hợp khi mua gói Microsoft 365 E5 Compliance.

Bạn đã có gói này?

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng giải pháp quản lý rủi ro từ nội bộ.

1. GARTNER là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.