Quản lý tuân thủ Microsoft

Đơn giản hóa hoạt động tuân thủ và giảm bớt rủi ro

Liên tục đánh giá, cải thiện và giám sát tính hiệu quả của biện pháp kiểm soát. Ánh xạ các yêu cầu theo quy định với các quy định trên toàn cầu, đồng thời đưa ra các hành động được đề xuất.

Bản xem trước Điểm tuân thủ Microsoft

Đánh giá và giám sát tính hiệu quả của biện pháp kiểm soát liên tục bằng điểm dựa trên rủi ro tự động phát hiện cài đặt hệ thống của bạn, đồng thời đưa ra các hành động được đề xuất để cải thiện thái độ tuân thủ của bạn.

Laptop screen showing Microsoft Compliance Score overview page.
Laptop screen showing the audit reports and documents and resources sections in the Service Trust Portal.

Service Trust Portal

Service Trust Portal có chứa chi tiết về việc thực hiện kiểm soát và các quy trình tại Microsoft bảo vệ dịch vụ đám mây của chúng tôi cũng như dữ liệu khách hàng trong đó.

Trung tâm tuân thủ Microsoft 365

Trung tâm tuân thủ Microsoft 365 là không gian làm việc chuyên biệt mà tại đó, các chuyên gia về bảo mật, quyền riêng tư, pháp lý và rủi ro có thể nhận được thông tin chuyên sâu hữu dụng và truy nhập tất cả các giải pháp tuân thủ của Microsoft 365.

Laptop screen showing the Microsoft 365 compliance center

Hãy thử ngay các giải pháp tuân thủ của chúng tôi

Đăng ký bản dùng thử Microsoft 365 E5 Compliance ngay hôm nay.

Tài nguyên

Thông báo bản xem trước Điểm tuân thủ

Tài liệu kỹ thuật về Điểm tuân thủ

Đơn giản hóa hoạt động tuân thủ và giảm bớt rủi ro

Sở hữu ngay Microsoft 365

Các ứng dụng năng suất tốt nhất và dịch vụ đám mây thông minh.

TRÒ CHUYỆN VỚI BỘ PHẬN BÁN HÀNG

Nhân viên bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn. Giờ làm việc: T2-T6 8:30 sa đến 6:00 ch