Giới thiệu về Microsoft Viva Thông tin chuyên sâu

Tạo văn hóa nơi mọi người và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh của MyAnalytics và Workplace Analytics, cộng với hiệu suất mới và thông tin chuyên sâu về trạng thái tốt trong Microsoft Teams.

Microsoft MyAnalytics

Làm việc thông minh hơn với thông tin chuyên sâu về năng suất cá nhân trong Microsoft 365.*

Close-up photograph of a laptop screen displaying the MyAnalytics Home page

Khám phá các mẫu hình làm việc của bạn với MyAnalytics và tìm hiểu cách làm việc thông minh hơn—cải thiện sự tập trung, trạng thái tốt, mạng và sự cộng tác của bạn.


Close-up photograph of a laptop screen displaying MyAnalytics Insights

Nhận thông tin chuyên sâu về năng suất cá nhân khi bạn làm việc

Nhận đề xuất hoạt động trên nền tảng AI trong Outlook từ MyAnalytics để giúp bạn đặt ra thời gian tập trung trước khi tuần của bạn bị lấp đầy bởi các cuộc họp, luôn cập nhật về tác vụ và email, đồng thời bắt kịp với những người quan trọng.

Cải thiện mẫu hình làm việc của bạn

Hiểu và cải thiện mẫu hình làm việc của bạn—có thêm thời gian không bị gián đoạn để tập trung, có thể ngắt kết nối và nạp lại năng lượng, đồng thời kết nối mạng lưới và cộng tác hiệu quả—với sự trợ giúp từ bảng thông tin MyAnalytics và điểm tin email hàng tuần.

Close-up photograph of a mobile device screen displaying the MyAnalytics Home page
Close-up photograph of mobile device screen displaying the MyAnalytics page with weekly statistics regarding focus

Quyền riêng tư có chủ ý

Chỉ bạn mới có thể xem dữ liệu cá nhân và thông tin chuyên sâu dựa trên mẫu hình làm việc trong email, cuộc họp, cuộc gọi và cuộc trò chuyện. MyAnalytics được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Blurred photograph of two race cars going around a corner on an asphalt track

Xem video

Xem cách NASCAR giải phóng thời gian để đổi mới với MyAnalytics.

Khám phá thêm

Khám phá Microsoft Viva Thông tin chuyên sâu

Trải nghiệm trạng thái tốt mới trong Teams, bao gồm các đề xuất dành riêng để bạn làm việc hiệu quả nhất.

Tận dụng tối đa MyAnalytics

Xem cách sử dụng thông tin chuyên sâu mạnh mẽ để xây dựng thói quen cộng tác lành mạnh hơn và ổn định thay đổi.

Bắt đầu với MyAnalytics


*MyAnalytics được tích hợp cho tất cả mọi người sử dụng Microsoft 365  Microsoft 365 Enterprise và Các bộ Business tích hợp email được lưu trữ của doanh nghiệp (Exchange Online).