Customers shopping at the colorful Tony’s Chocolonely store

Một công ty sô-cô-la duy nhất xây dựng mối quan hệ với Microsoft Teams

Tony’s Chocolonely đã phát hiện cách cộng tác tốt nhất chính là sử dụng Teams trong Microsoft 365. Đối với Tony's và các nhà cung cấp, khách hàng cũng như đối tác của Tony's thì đó là về những mối quan hệ trung thực.


Tìm câu chuyện khách hàng của các tổ chức tương tự như tổ chức của tôi

Sử dụng các lựa chọn bộ lọc sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm câu chuyện khách hàng theo Chuỗi câu chuyện về sản phẩm và khả năng lãnh đạo

Sử dụng các lựa chọn bộ lọc sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm câu chuyện khách hàng theo Ngành:

Sử dụng các lựa chọn bộ lọc sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm câu chuyện khách hàng theo Quy mô tổ chức

Đang hiển thị {0} câu chuyện khách hàng

TELECOMMUNICATIONS CenturyLink

CenturyLink

CenturyLink connects workplace productivity

with Microsoft 365 security, compliance tools

PROFESSIONAL SERVICES Cambridge Econometrics

Cambridge Econometrics

Cambridge Econometrics enables remote-work

globally via Softwerx’s implementation of ‘Microsoft-first’ Azure cloud-secure strategy

RETAILERS Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance puts

customers first in its digital transformation journey

RETAILERS Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance

Story collection: Explore how

WBA uses Azure to better serve customers

CONSUMER GOODS G&J Pepsi-Cola Bottlers

G&J Pepsi-Cola Bottlers

G&J Pepsi pours in-house

expertise into perfect apps with low-code Power Apps driven by Power Automate

TELECOMMUNICATIONS CenturyLink

CenturyLink

CenturyLink celebrates employees’ collective

talent using Microsoft Teams to drive customer experience

TELECOMMUNICATIONS CenturyLink

CenturyLink

CenturyLink HR collaborates on

Microsoft Teams to optimize the human impact of transformation, improves efficiency and service

ENERGY Mainstream Renewable Energy

Mainstream Renewable Energy

Mainstream Renewable Power &

Storm Technology – putting people and technology at the heart of global success

TELECOMMUNICATIONS CenturyLink

CenturyLink

CenturyLink uses Microsoft Teams

to stay connected through change, and help customers do the same

TRAVEL & TRANSPORTATION Pos Aviation

Pos Aviation

Malaysian aviation ground handler

helps airlines elevate customer service standards

NATIONAL GOVERNMENT North Carolina State Bureau of Investigation

North Carolina State Bureau of Investigation

Collaborating on dangerous missions,

North Carolina special agents use Microsoft 365 to stay safe and protect citizens

DISCRETE MANUFACTURING Larsen & Toubro Limited

Larsen & Toubro Limited

Larsen & Toubro Limited

fosters a culture of collaboration, continuous learning with Microsoft Teams

Tải Microsoft 365

Các ứng dụng năng suất tốt nhất với dịch vụ đám mây thông minh.