Việc đẩy mạnh hoạt động tương tác của nhân viên bằng Microsoft Teams giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Toyota Motor North America

Toyota Motor North America (TMNA) đang hỗ trợ 40.000 nhân viên sử dụng chức năng gọi và Microsoft Teams để tăng cường cộng tác. Hôm nay, TMNA có thể tái hình dung cách họ làm việc và cách nhân viên sử dụng Teams làm nền tảng để đưa ra các quyết định đủ thông tin, giải quyết vấn đề nhanh chóng và chia sẻ các giải pháp kinh doanh nhằm thúc đẩy năng suất.

Tải Microsoft 365

Các ứng dụng năng suất tốt nhất với dịch vụ đám mây thông minh.