Bảo vệ và quản trị thông tin

Xác định rủi ro bằng cách xác định vị trí dữ liệu và hiểu cách thức dữ liệu được sử dụng. Giúp bảo vệ dữ liệu dù được lưu trữ ở bất kỳ nơi đâu bằng cách đặt cấu hình nhãn bảo vệ và lưu giữ.

A PowerPoint presentation slide with an image of a city.

Tại sao cần bảo vệ & quản trị thông tin

Bảo vệ tích hợp sẵn

Tận hưởng lợi ích từ các chức năng bảo vệ và quản trị thông tin được tích hợp vào các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft 365, Power BI, trình duyệt Microsoft Edge, thiết bị chạy Windows 10, v.v.

Quản lý thống nhất

Đặt cấu hình và quản lý các chính sách, cũng như xem bản phân tích trong môi trường tại chỗ, các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft 365, các dịch vụ đám mây của bên thứ ba và các thiết bị của bạn—tất cả đều từ một bảng điều khiển duy nhất.

Dữ liệu thông minh

Xác định chính xác thông tin nhạy cảm trong toàn bộ doanh nghiệp bằng các chức năng phân loại toàn diện, bao gồm cả máy học.

Các chức năng có thể mở rộng

Liên tục mở rộng khả năng bảo vệ và quản trị ra các ứng dụng và dịch vụ phổ biến của bên thứ ba bằng SDK và trình kết nối.

Chức năng

Sự công nhận trong ngành

Hãy xem khách hàng của chúng tôi nói gì

A screenshot of the video about Fortuna Dusseldorf.

Fortuna Düsseldorf 1895

Thông tin thêm về khả năng Bảo vệ và quản trị thông tin

Bản kế hoạch chi tiết về việc quản trị dữ liệu trong thời đại chuyển đổi kinh doanh

Ebook Quyền riêng tư và tuân thủ trong các dịch vụ của Microsoft 365

Đạt được sự bảo mật và tuân thủ về dữ liệu

Cộng đồng kỹ thuật về tuân thủ và bảo mật của Microsoft

Bắt đầu và làm được nhiều hơn với khả năng Bảo vệ và quản trị thông tin

Bắt đầu bản dùng thử

Đăng ký bản dùng thử gói Microsoft 365 E5 Compliance ngay hôm nay.

Bắt đầu với Microsoft 365

Bắt đầu với khả năng bảo vệ và quản trị thông tin đi kèm khi mua gói Microsoft 365 E5 Compliance.

Xem video đào tạo kỹ thuật

Tìm hiểu cách bắt đầu với khả năng Bảo vệ và quản trị thông tin.

Thông tin thêm về sự tuân thủ của Microsoft

1 GARTNER là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.