SharePoint Syntex

Dịch vụ nội dung hoạt động theo cách bạn muốn.

A person standing at a marble kitchen island using a pen and tablet device.

Tìm hiểu nội dung

Tạo các mô hình AI thu thập kiến thức chuyên môn để phân loại và trích xuất thông tin, đồng thời tự động áp dụng siêu dữ liệu.

Person using a tablet device and a large, touchscreen desktop monitor.
 • Thu thập kiến thức chuyên môn với AI

  Xây dựng các mô hình AI không có mã hướng dẫn đám mây đọc nội dung theo cách bạn muốn.

 • Làm phong phú thêm nội dung và siêu dữ liệu

  Tìm các dữ kiện chính trong nội dung của bạn để cải thiện việc tìm kiếm và làm việc nhóm.

Xử lý nội dung

Tự động hóa việc thu thập, tải nhập và phân loại nội dung, đồng thời hợp lý hóa các quy trình lấy nội dung làm trọng tâm.

A person using a large, touchscreen desktop monitor
 • Tự động phân loại nội dung

  Sử dụng AI nâng cao trong SharePoint Syntex để thu thập và gắn thẻ nội dung có cấu trúc và không có cấu trúc.

 • Hợp lý hóa quy trình nội dung

  Tích hợp với Power Automate để xây dựng dòng công việc tận dụng siêu dữ liệu trích xuất.

Tuân thủ nội dung

Kết nối cũng như quản lý nội dung nhằm cải thiện tình trạng bảo mật và tuân thủ.

Two people working together looking at a screen and having a discussion.
 • Tích hợp nội dung trên các hệ thống

  Kết nối SharePoint Syntex với nội dung bên trong và bên ngoài Microsoft 365.

 • Bảo vệ và quản lý nội dung

  Thực thi các chính sách bảo mật và tuân thủ với các nhãn nhạy cảm và lưu giữ được áp dụng tự động.

Đọc thêm về các tính năng và lợi ích của dịch vụ nội dung

  


Các tài nguyên khác

Trung tâm tài nguyên

Tìm hiểu thêm về SharePoint Syntex.

FastTrack

Tìm hiểu thêm về các lợi ích của FastTrack.

Đối tác

Tìm đối tác để đẩy nhanh hành trình của bạn.

Sở hữu ngay

Đọc thêm về các tính năng và lợi ích của dịch vụ nội dung.