Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Các tính năng về vị trí và an toàn khi lái xe trong Microsoft Family Safety sẽ ngừng hoạt động.

Tìm hiểu thêm

Bảo vệ những nội dung quan trọng nhất

Hỗ trợ bạn và gia đình tạo nên những thói quen lành mạnh với sự an toàn về kỹ thuật số và ngoài đời thực.

View of a child’s bedroom and play area decorated with many pastel colors.

Câu hỏi thường gặp

  • Tính năng giới hạn thời gian sử dụng màn hình hoạt động trên Windows (Windows 10 và Windows 11), Xbox (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S) cũng như các ứng dụng và trò chơi trên Android. Bạn có thể quản lý giới hạn này bằng cách sử dụng ứng dụng Microsoft Family Safety trên Android và iOS.

  • Bật các bộ lọc web và bộ lọc tìm kiếm để lọc bỏ các site và kết quả tìm kiếm dành cho người trưởng thành khi sử dụng Microsoft Edge trên các thiết bị Windows (Windows 10 và Windows 11), Xbox (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S) và các thiết bị chạy Android. Để các bộ lọc này hoạt động được, các trình duyệt thường được sử dụng khác sẽ bị chặn.

  • Hãy đặt giới hạn độ tuổi để lọc bỏ các ứng dụng và trò chơi không phù hợp. Nếu con bạn tìm cách tải xuống một ứng dụng hoặc trò chơi vượt quá giới hạn độ tuổi, chúng sẽ cần bạn phê duyệt. Cài đặt này áp dụng cho Windows và Xbox.

Theo dõi Microsoft 365