Tải ứng dụng Microsoft Family Safety

Cách chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn.

PMG Icon tooltip Microsoft sẽ chỉ sử dụng email của bạn cho mục đích giao dịch một lần này.

Bảo vệ những nội dung quan trọng nhất

Hỗ trợ bạn và gia đình tạo nên những thói quen lành mạnh đầy sáng tạo với sự an toàn về kỹ thuật số và vật lý.

View of a child’s bedroom and play area decorated with many pastel colors.

Câu hỏi thường gặp

|

Tính năng giới hạn thời gian xem màn hình hoạt động trên các ứng dụng cũng như các trò chơi của Windows, Xbox và Android. Bạn có thể quản lý giới hạn này bằng cách sử dụng ứng dụng Microsoft Family Safety trên Android và iOS.1

Bật các bộ lọc web và tìm kiếm để loại bỏ các site và kết quả tìm kiếm dành cho người trưởng thành khi họ sử dụng Microsoft Edge trên các thiết bị chạy Windows 10, Xbox One và Android. Để các bộ lọc này hoạt động được, các trình duyệt thường được sử dụng khác sẽ bị chặn.

Hãy đặt giới hạn độ tuổi để lọc bỏ các ứng dụng và trò chơi không phù hợp. Nếu con bạn tìm cách tải xuống một ứng dụng hoặc trò chơi vượt quá giới hạn độ tuổi, chúng sẽ cần bạn phê duyệt. Cài đặt này áp dụng cho Windows 10 và Xbox.

Bất kỳ ai cũng có thể tạm dừng hoặc tắt tính năng chia sẻ vị trí. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và cập nhật vị trí của nhau, chúng tôi khuyên bạn nên bật cài đặt vị trí của mình thành “Luôn cho phép”.

1. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.