Cách các nhà lãnh đạo thành công thu hút nhân viên bằng các công cụ giao tiếp kinh doanh hiện đại

Theo nhiều số liệu, không còn nghi ngờ rằng nhiều nhân viên không hứng thú với công việc của mình.

Aon Hewitt đã làm rõ vấn đề đó bằng phân tích toàn cầu 2017 của mình về hơn năm triệu nhân viên, trong đó chỉ thấy được 24% nhân viên là có hứng thú cao với công việc. Các số liệu của Gallup thậm chí còn mang tính cảnh báo hơn: xấp xỉ 15% nhân viên trên toàn cầu (và chỉ 33% nhân viên Hoa Kỳ) có hứng thú với công việc.

Giải pháp giúp giải quyết vấn đề thu hút nhân viên đã rõ ràng. Chúng ta cần thực hiện tốt hơn việc sắp xếp nhân viên theo đúng vai trò, giao cho họ những công việc thực sự ý nghĩa và đầu tư vào việc phát triển các lãnh đạo và người quản lý để họ có thể truyền cảm hứng làm việc hiệu quả hơn cho nhóm của mình.

Tuy nhiên, có một giải pháp cho vấn đề thu hút này dường như thường bị bỏ qua: giao tiếp hai chiều giữa lãnh đạo và nhân viên ở mọi cấp độ trong tổ chức. Sức mạnh của giao tiếp cởi mở và thường xuyên có thể giúp biến đổi hoàn toàn công ty bạn.

Điều phối và khích lệ những người hỗ trợ sứ mệnh của bạn

Những nhà lãnh đạo thành công thường truyền đạt về sứ mệnh và giá trị của công ty. Họ cũng khuyến khích những phản hồi chân thực và giải đáp mọi thắc mắc. Việc trao đổi tự do và cởi mở này giúp điều phối và khích lệ nhân viên, khiến cho sứ mệnh của công ty trở nên “thực tế” hơn với mọi người, cũng như giúp họ hiểu rõ cách họ có thể cống hiến cho công ty.

Tạp chí Chief Executive đã phỏng vấn một số các nhà lãnh đạo cấp cao, những người có cam kết đặc biệt trong việc giao tiếp với nhân viên và định hình những gì mà họ muốn nhân viên theo đuổi. Bob Leduc, Chủ tịch của Pratt & Whitney, đã phát biểu trong tạp chí rằng: “Tôi là một người có niềm tin vững chắc rằng công việc của tôi phải xác định được văn hóa chúng tôi muốn, định hình văn hóa mà chúng tôi muốn và nuôi dưỡng văn hóa mà chúng tôi muốn.” Theo CEO của 7-Eleven, Joe DePinto, cho biết: “Bạn phải luôn hòa đồng. Bạn phải luôn hiện hữu; đó là một điều quan trọng trong mọi doanh nghiệp và chắc chắn là trong cả mô hình doanh nghiệp của chúng tôi. Các nhà kinh doanh độc quyền phải biết rằng lãnh đạo phải luôn sẵn sàng. Do đó, chúng tôi luôn rất cởi mở, rất sẵn sàng và rất dễ tiếp cận.”

Cho nhân viên biết về những Sáng kiến mang tính chiến lược

Những nhà lãnh đạo hiệu quả cũng sẽ truyền đạt về những sáng kiến mang tính chiến lược của công ty cho tổ chức bằng những thuật ngữ rõ ràng và đơn giản. Điều này sẽ đảm bảo tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ doanh nghiệp đang hướng tới điều gì, lý do vì sao và cách mà họ có thể cống hiến cho doanh nghiệp. Ngoài ra, điều đó còn giúp nhân viên chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi về phương hướng của công ty và có thể là trong cả công việc của họ. Khi họ hiểu rõ được lý do căn bản đằng sau những sáng kiến của bạn, họ sẽ có thể đón nhận thay đổi, thay vì phản kháng.

Giới thiệu về tác giả

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Bắt đầu cùng Microsoft 365

Vẫn là Office quen thuộc, cộng thêm các công cụ giúp bạn cộng tác tốt hơn, để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn—mọi lúc, mọi nơi.

Mua ngay

Trung tâm Phát triển không đưa ra tư vấn chuyên nghiệp về thuế hay tài chính. Bạn nên liên hệ với chuyên gia thuế hay tài chính của riêng mình để thảo luận về trường hợp của bạn.