So sánh các gói và giá cả dành cho dung lượng lưu trữ trên đám mây OneDrive

Dành cho gia đình Dành cho doanh nghiệp

OneDrive for Business (Plan 1)

OneDrive for Business (Plan 1) USD$5.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

  

Sở hữu dung lượng lưu trữ OneDrive và khả năng chia sẻ tệp.

Bao gồm các dịch vụ

MicrosoftOneDrive

Bao gồm các ứng dụng Office

Không bao gồm

 

OneDrive for Business (Plan 2)

OneDrive for Business (Plan 2) USD$10.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

  

Sở hữu dung lượng lưu trữ OneDrive và khả năng chia sẻ tệp với các chức năng bảo mật và tuân thủ nâng cao.

Tích hợp các dịch vụ

MicrosoftOneDrive

Bao gồm các ứng dụng Office

Không bao gồm

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic USD$2.50
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft Teams và dung lượng lưu trữ đám mây. Không bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office.

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams

Bao gồm các ứng dụng Office

Bao gồm phiên bản trên web và dành cho thiết bị di động của Word, Excel và PowerPoint.1

Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng.

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard USD$10.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Email cấp doanh nghiệp, các ứng dụng Office và các dịch vụ như OneDrive.

Bao gồm các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
Compare Microsoft Office Product features
Feature name OneDrive for Business (Plan 1) OneDrive for Business (Plan 2) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard

Các tính năng cốt lõi

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tổng dung lượng lưu trữ

Included

1 TB cho mỗi người dùng

Included

Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn*

Included

1 TB cho mỗi người dùng

Included

1 TB cho mỗi người dùng

Kích thước tệp lên tới 100 GB

Included
Included
Included
Included

Chia sẻ tệp

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Chia sẻ tệp một cách bảo mật ở bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn.

Included
Included
Included
Included

Áp dụng các chính sách nhằm đảm bảo nội dung được chia sẻ một cách thích hợp.

Included
Included
Included
Included

Thu hồi quyền truy nhập vào bất kỳ lúc nào để kiểm soát và bảo vệ nội dung.

Included
Included
Included
Included

Đặt ngày hết hạn quyền truy nhập cho các tệp và thư mục được chia sẻ ra bên ngoài.

Included
Included
Included
Included

Chặn tải xuống các tệp dùng chung.

Included
Included
Included
Included

Truy nhập từ mọi nơi

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Truy nhập tệp từ mọi nơi với các ứng dụng dành cho thiết bị di động của OneDrive dành cho Android™, iOS và Windows.4

Included
Included
Included
Included

Tệp theo yêu cầu

Truy nhập tệp trong đám mây mà không cần tải xuống và sử dụng dung lượng lưu trữ trên các thiết bị.

Included
Included
Included
Included

Đồng bộ khác biệt

Chỉ đồng bộ các phần đã thay đổi của tệp thay vì toàn bộ tệp.

Included
Included
Included
Included

Đưa tệp xuống sẵn dùng ngoại tuyến trên ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Included
Included
Included
Included

Tự động sao lưu ảnh trên ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Included
Included
Included
Included

Tận hưởng trải nghiệm web hoàn toàn chân thực với hơn 320 bản xem trước tệp và còn nhiều hơn nữa trong tương lai.

Included
Included
Included
Included

Công cụ năng suất

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Chỉnh sửa các tệp ứng dụng Office hoặc PDF ở mọi nơi từ PC, máy Mac, thiết bị di động hoặc máy tính bảng.

Included
Included
Included
Included

Đồng tác giả các tệp Office trên web, máy tính và thiết bị di động.

Included
Included
Included
Included

Cộng tác bằng các chức năng nâng cao như @đề cập đến, nhận xét và tác vụ.

Included
Included
Included
Included

Chia sẻ tệp một cách bảo mật ở bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn.

Included
Included
Included
Included

Chỉ định quyền kiểm soát truy nhập tệp và thư mục cho người nhận.

Included
Included
Included
Included

Đặt mật khẩu tùy chỉnh để bảo vệ liên kết chia sẻ.

Included
Included
Included
Included

Chặn hoạt động tải xuống các tệp và thư mục dùng chung.

Included
Included
Included
Included

Đặt ngày hết hạn quyền truy nhập vào các tệp và thư mục dùng chung.

Included
Included
Included
Included

Tìm các tệp phù hợp nhất bằng các công cụ tìm kiếm và khám phá thông minh được tích hợp sẵn.

Included
Included
Included
Included

Sử dụng chức năng quét nhiều trang để lưu trữ tài liệu, biên lai, danh thiếp hoặc bảng trắng một cách nhanh chóng bằng ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Included
Included
Included
Included

Truy nhập các tệp cập nhật nhất với lịch sử phiên bản được tích hợp sẵn.

Included
Included
Included
Included

Bảo mật nâng cao

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Bao gồm

Tích hợp

Mã hóa dữ liệu đang được truyền và đang lưu trữ.

Included
Included
Included
Included

Bảo vệ và sao lưu các thư mục Màn hình nền, Ảnh và Tài liệu của bạn với tính năng Di chuyển thư mục đã biết.

Partial Included
Included
Included
Included

Xác định, giám sát và bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng tính năng Ngăn mất dữ liệu nâng cao.

Partial Included
Included
Included
Included

Kiểm tra và báo cáo về tệp

Partial Included
Included
Included
Included

Duy trì dữ liệu

Partial Included
Included
Included
Included

Khám phá Điện tử

Partial Included
Included
Included
Included

Nhãn độ nhạy cảm

Partial Included
Included
Included
Included

Sản phẩm tuân thủ

Partial Included
Included
Included
Included

Hỗ trợ và triển khai

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến

Included
Included
Included
Included

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Included
Included
Included
Included

Hỗ trợ triển khai FastTrack với việc mua hơn 50 chỗ mà không mất thêm phí

Included
Included
Partial Included
Included

Số lượng người tối đa

Partial Included
Partial Included
Included

300

Included

300

Tích hợp Office

Không bao gồm

Không bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Các phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Các phiên bản luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho các thiết bị chạy iOS hoặc Android trên tối đa 5 thiết bị di động và 5 máy tính bảng1 4

Partial Included
Partial Included
Partial Included
Included

Email và lập lịch

Không bao gồm

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Làm việc nhóm và giao tiếp

Không bao gồm

Không bao gồm

Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp

Tổ chức các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn cho tối đa 250 người.2

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Quản lý nhiệm vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner.

Partial Included
Partial Included
Partial Included
Included

Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer.

Partial Included
Partial Included
Partial Included
Included

Cung cấp thông tin và gắn kết nhân viên bằng mạng nội bộ SharePoint. Kết nối các nhóm với nội dung, kiến thức chuyên môn và quy trình bằng site nhóm SharePoint.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Chia sẻ tệp của bạn trực tiếp trong Teams.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

1. Tương thích với Windows 7 trở lên. Đối với macOS, xem yêu cầu hệ thống. Để chỉnh sửa tệp trên các thiết bị máy tính bảng có màn hình lớn hơn 10,1”, cần có gói Microsoft 365 được cấp phép cho việc sử dụng trên máy tính. Tìm hiểu về các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho doanh nghiệp.
2. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
3. Sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc tính phí trong tương lai.
4. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.

*Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn dành cho các gói đăng ký có năm người dùng trở lên đủ điều kiện, nếu không thì 1 TB/người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.