Trace Id is missing
Một người mặc âu phục, đeo cà vạt, đang dùng máy tính khi ngồi trong bếp.
project standard tile

Project Standard 2021

Microsoft Corporation

 • Các mẫu dựng sẵn giúp bạn bắt đầu dự án của mình theo đúng hướng
 • Lập kế hoạch tự động quen thuộc giúp giảm thiểu sự không hiệu quả và thời gian đào tạo
 • Chạy các tình huống giả định để tận dụng tối đa các nhiệm vụ được giao
 • Tự động điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc dựa trên các thành phần phụ thuộc
 • Thể hiện trực quan các lịch trình phức tạp với nhiều mốc thời gian tích hợp
 • Được cấp phép cho 1 PC

Quản lý dự án của bạn hiệu quả hơn

Sắp xếp quản lý dự án.

Các lợi ích bổ sung

Câu hỏi hàng đầu

 • Đối với các yêu cầu hệ thống cho Project Professional 2021, Project Standard 2021 và Project Plan 3, vui lòng xem lại trang Tài nguyên Microsoft 365 và Office.
 • Đối với các yêu cầu hệ thống cho Project Professional 2021, Project Server 2021 và Project Plan 5, vui lòng xem lại trang Tài nguyên Microsoft 365 và Office.
 • Bạn có thể cài đặt Gói Project 3 trên tối đa năm PC.
 • Bạn có thể kết nối với chúng tôi trên các diễn đàn Dự án như Blog dự án trên Cộng đồng Công nghệ.
 • Các tính năng chính của hai sản phẩm đều gần giống nhau tại thời điểm mới mua. Tuy nhiên, Project Plan 3 luôn cung cấp cho bạn phiên bản Dự án mới nhất. Project Professional có giấy phép vô thời hạn và sau khi được kích hoạt, phần mềm sẽ không hết hạn. Project Plan 3 yêu cầu gói đăng ký hiện hoạt.

Quay lại tab