Các công cụ bạn sử dụng hàng ngày, giờ đây còn trở nên tốt hơn với Microsoft 365

Bạn vẫn đang dùng phiên bản Office cũ hơn? Giờ đây, bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trên thiết bị yêu thích của mình với Microsoft 365. Với Microsoft 365, bạn luôn nhận được phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office ngay khi sẵn có, cùng với các tính năng hoàn toàn mới giúp hiện thực hóa ý tưởng của bạn.

A person sitting at a large desk using Microsoft 365 across two monitors connected to a laptop.

Khám phá tiềm năng của bạn và làm được nhiều hơn với Microsoft 365

Với đăng ký Microsoft 365, bạn có thể cài đặt các ứng dụng Office mới nhất trên nhiều PC, máy Mac và các thiết bị khác. Bạn cũng sẽ có được các bản nâng cấp hàng tháng và tính năng mới dành riêng, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và nhiều lợi ích khác.