Nâng cấp từ Visio 2010 lên Gói Visio 2

Bạn vẫn đang sử dụng Visio 2010? Làm việc trực quan và tạo sơ đồ dễ dàng hơn trong Gói Visio 2.

Device screen showing a diagram open in Visio for the web

Có gì mới trong Visio?

Sơ đồ từ hầu hết mọi nơi

Tạo sơ đồ đơn giản trong trình duyệt yêu thích của bạn với Visio cho web.

Trải nghiệm Office Online quen thuộc giúp mọi người dễ dàng sử dụng.

Chỉnh sửa sơ đồ trong Microsoft Teams

Xem, chỉnh sửa và cộng tác trên sơ đồ Visio trực tiếp trong Microsoft Teams để điều phối tất cả tệp của nhóm từ một nơi duy nhất.

Trực quan hóa dữ liệu quy trình trong Excel

Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu bản đồ quy trình trong Excel thành sơ đồ Visio trực quan bằng Công cụ trực quan hóa Dữ liệu. Thay đổi được thực hiện trong một sản phẩm sẽ được tự động phản ánh trên sản phẩm còn lại.

Gói Visio 2

Visio 2010

So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng

Gói Visio 2

Visio 2010

Tùy chọn Xem trước Trực tiếp

Xem hình thức của các tùy chọn định dạng như chủ đề và phông chữ trước khi áp dụng cũng như thử nhiều kiểu khác nhau trước khi lựa chọn.

Bao gồm

Bao gồm

Liên kết dữ liệu một bước

Trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực bằng cách liên kết dữ liệu Excel trong một bước để xem cách dữ liệu của bạn thay đổi.

Bao gồm

Bao gồm

Hình theo tiêu chuẩn ngành

Tạo sơ đồ có hình thức chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn ngành hiện đại và truyền đạt ý tưởng của bạn một cách rõ ràng.

Bao gồm

  

Chức năng trình duyệt và ứng dụng

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ từ mọi trình duyệt hoặc thông qua ứng dụng Visio cho web dành cho iPad®.

Bao gồm

  

Trợ giúp từ tính năng Cho Tôi Biết

Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm vào trường “Cho tôi biết bạn muốn làm gì” để nhận trợ giúp tức thì về các tính năng và nhiệm vụ.

Bao gồm

  

Luôn cập nhật

Luôn có các tính năng và dịch vụ bảo mật mới nhất của Visio, OneDrive và Microsoft.

Được bao gồm

  

Tài nguyên về Visio 2010

Dùng thử ứng dụng web Visio hoàn toàn miễn phí

Nhận bản dùng thử Gói Visio 2 miễn phí 30 ngày.

Luôn cập nhật

Truy nhập Visio Tech Community để kết nối với những người dùng Visio khác và cập nhật các bản phát hành tính năng mới nhất.

Gửi ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi và đóng góp ý tưởng về các tính năng mới qua site diễn đàn UserVoice về Visio.

Gói Visio 2 2016 của Microsoft đi kèm với đăng ký Microsoft 365 là phiên bản mới nhất của Gói Visio 2. Các phiên bản trước đó bao gồm Gói Visio 2 2013, Gói Visio 2 2010Gói Visio 2 2007. Gói Visio 2 2016 tương thích với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7.
 
iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.