Microsoft Project trao quyền cho Aston Martin và các khách hàng khác

Aston Martin dựa vào Microsoft Project để cộng tác và cung cấp các phương tiện mới từ ý tưởng đến khâu sản xuất với hiệu quả và khả năng cung cấp nguồn lực cao hơn.

Photograph of an Aston Martin car bathed in sunlight

Project Plan 3

Dễ dàng lập kế hoạch, theo dõi trạng thái và cộng tác với người khác từ gần như khắp nơi. Project Plan 3 giúp cho các dự án, tài nguyên và nhóm của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng lịch trình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Tìm thông tin cho

Chuyên gia CNTT

Nhà phát triển