Person working on a laptop. Microsoft Project is visible on the screen. Other people are working together at a table in the background.

Gói Project 1

 Dễ dàng quản lý dự án với sự trợ giúp từ các công cụ trực quan, đơn giản trong Gói Project 1.

• Bắt đầu nhanh chóng và nắm quyền kiểm soát bất kỳ dự án nào.
• Sử dụng chức năng theo dõi trạng thái và lập kế hoạch dễ dàng, hiệu quả.
• Cộng tác với người khác từ hầu như mọi nơi.

Trao đổi với chuyên gia

Để trao đổi với chuyên gia bán hàng, hãy gọi 12032203.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$10.00 người dùng/tháng
với cam kết hàng năm
Giá chưa bao gồm thuế.
Tổng quan Yêu cầu

Sắp xếp khoa học và nắm quyền kiểm soát

Cho phép mọi người và các nhóm nhanh chóng quản lý dự án với sự trợ giúp từ Gói Project 1 đơn giản, dễ hiểu và trải nghiệm Microsoft 365* liền mạch.

Tính năng

 • [Noalt]

  Chọn dạng xem của bạn

  Làm việc với nhóm của bạn trong cùng một dự án bằng cách sử dụng dạng xem dự án bạn yêu thích, dù đó là dạng xem lưới, bảng hay đường thời gian.

 • [Noalt]

  Đơn giản hóa việc lên lịch tác vụ

  Sử dụng chức năng lên lịch thông minh để dễ dàng sắp xếp tác vụ.

 • [Noalt]

  Xem đường thời gian được trực quan hóa

  Hiểu rõ mối quan hệ giữa các tác vụ với sự trợ giúp từ đường dẫn tác vụ được tô sáng trong dạng xem đường thời gian.

 • [Noalt]

  Cộng tác và liên lạc dễ dàng

  Sử dụng Project và Microsoft Teams để cộng tác trên các dự án, bao gồm khả năng chia sẻ tệp, trò chuyện, họp và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu thêm về Gói Project 1

*Các ứng dụng trong Microsoft 365 và Office như Microsoft Teams, OneDrive for Business và SharePoint Online được bán riêng.