Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

Bảo vệ toàn bộ Office 365 trước các mối đe dọa nâng cao như xâm phạm email doanh nghiệp và lừa đảo qua mạng để lấy cắp thông tin xác thực. Tự động điều tra và khắc phục các cuộc tấn công.

Photograph of a person in a shared office space working at a desk with two large monitors displaying information.

Tích hợp giải pháp bảo vệ chống mối đe dọa cho toàn bộ Office 365

Bảo vệ Office 365 từ gốc

Giải pháp bảo vệ được tích hợp sẵn sẽ đơn giản hóa hoạt động quản trị, giảm tổng chi phí sở hữu và tăng năng suất.

Công nghệ AI và tự động hóa đầu ngành

Quy mô và hiệu suất vô song cùng các quy trình tự động mạnh mẽ giúp cải thiện hiệu quả của bộ phận Hoạt động bảo mật.

Phương pháp tiếp cận toàn diện

Một giải pháp cộng tác hoàn chỉnh, bảo vệ các tổ chức khỏi các cuộc tấn công trong toàn bộ chuỗi tiêu diệt.

Cái nhìn toàn diện về hoạt động bảo vệ chống mối đe dọa

Bộ bảo vệ dành cho Office 365 hỗ trợ các tổ chức trong suốt vòng đời của một cuộc tấn công.

Ithaca College logo

Trường cao đẳng Ithaca đẩy lùi các cuộc tấn công qua mạng bằng giải pháp bảo vệ chống mối đe dọa toàn diện được tích hợp trong Microsoft 365

“Các chức năng phát hiện và ứng phó sự cố trong Bộ bảo vệ dành cho Office 365 cung cấp mức độ bảo vệ lớn hơn nhiều so với mức độ chúng tôi từng có trước đây. Điều này thực sự có ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi.”

Jason Youngers - Giám đốc kiêm Giám đốc Bảo mật thông tin

Tìm hiểu thêm về Bộ bảo vệ dành cho Office 365

Tổng quan về sản phẩm

Xem tổng quan về các tính năng và hướng dẫn toàn diện của Bộ bảo vệ dành cho Office 365.

Biểu dữ liệu

Xem biểu dữ liệu giải thích cách Bộ bảo vệ dành cho Office 365 bảo vệ email, dữ liệu và doanh nghiệp của bạn.

Nghiên cứu tình huống của khách hàng

Xem câu chuyện về những khách hàng đã triển khai Bộ bảo vệ dành cho Office 365.

Bắt đầu sử dụng và thực hiện nhiều việc hơn với Bộ bảo vệ dành cho Office 365

Bắt đầu bản dùng thử

Dùng thử Microsoft 365 E5 Security để trải nghiệm Bộ bảo vệ dành cho Office 365 và các sản phẩm khác về bảo mật.

Sở hữu Microsoft 365 E5 Security cùng với Microsoft 365

Bắt đầu với Bộ bảo vệ dành cho Office 365 được bao gồm trong gói mua Microsoft 365 E5.

Bạn đã có Microsoft 365?

Hãy tận dụng Bộ bảo vệ dành cho Office 365 để bảo vệ môi trường Office 365 của bạn trước các mối đe dọa nâng cao.

Bộ bảo vệ dành cho Office 365 giúp các tổ chức bảo vệ doanh nghiệp bằng cách cung cấp một hệ thống toàn diện bao gồm các tính năng ngăn ngừa, phát hiện, điều tra và tìm kiếm, ứng phó và khắc phục, nâng cao nhận thức và đào tạo cũng như tính năng về vị thế bảo mật.