Tải xuống Skype for Business trên mọi thiết bị của bạn

Kết nối với nhóm của bạn từ mọi nơi bằng các ứng dụng khách trên các hệ điều hành Windows, máy Mac, iOS và Android™ hoặc mời người dự từ xa vào các không gian họp thuộc mọi kích cỡ bằng Skype for Business.1

A Skype for Business IM window alongside a computer, tablet, and phone featuring Skype for Business

Tải ứng dụng Skype for Business dành cho thiết bị di động

Cách sử dụng địa chỉ email của bạn.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Microsoft sẽ chỉ sử dụng email của bạn cho mục đích giao dịch một lần này.

1. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.