Microsoft 365 và các dịch vụ tài chính

Tăng tốc quá trình hiện đại hóa nơi làm việc và giảm khả năng gặp phải rủi ro về hoạt động cũng như tuân thủ với các giải pháp Microsoft 365 dành cho dịch vụ tài chính.

Photograph of a well-dressed finance person leaning on a desk in a financial services office. In the background is a wall of large monitors displaying information.

Các giải pháp dành cho ngân hàng và thị trường vốn

Tuân thủ dành cho các dịch vụ tài chính

Tối đa hóa triển vọng tăng, giới hạn rủi ro về hoạt động và tuân thủ.

Bảo mật dành cho các Dịch vụ tài chính

Tạo lập vành đai định danh mới, củng cố hoạt động bảo vệ an ninh mạng và tận dụng dữ liệu của bạn như một tài nguyên.

Cộng tác và năng suất dành cho các dịch vụ tài chính

Phá vỡ rào cản để cho phép cộng tác bảo mật trên toàn bộ các bộ phận làm việc trực tiếp với khách hàng, trung gian và hỗ trợ.

Câu chuyện thành công M365

National Bank of Canada logo

“Chúng tôi ấp ủ một tầm nhìn với mong muốn chuyển đổi cách mọi người làm việc. Nhờ được cung cấp công cụ bảo mật cao đến từ Microsoft 365, nhân viên có thể truy nhập bất kỳ thông tin nào trên mọi thiết bị, từ mọi nơi để có thể làm việc theo cách họ muốn.”

Denis Rousseau, lãnh đạo chương trình Nơi làm việc hiện đại, Ngân hàng Quốc gia Canada

Franklin Templeton logo

“Chúng tôi sử dụng Microsoft 365 để truy nhập và chia sẻ nội dung từ nhiều thiết bị một cách an toàn trong toàn tổ chức. Và với Teams, chúng tôi tận hưởng tính năng cộng tác có thể mở rộng, có độ an toàn cao.”

Joe Boerio, Phó chủ tịch cấp cao CTO, Franklin Templeton

Xem thêm từ Microsoft 365

Giải pháp quản trị dữ liệu dành cho dịch vụ tài chính

Microsoft 365 hỗ trợ hành trình tuân thủ của bạn

Xem tầm nhìn của chúng tôi trong việc khai phá năng suất cho dịch vụ tài chính

Đáp ứng các yêu cầu quản trị dữ liệu của bạn

Tài nguyên về các dịch vụ tài chính

Blog của Microsoft Tech Community

Xem qua các giải pháp, nội dung cập nhật và bản phát hành sản phẩm mới nhất cho ngành dịch vụ tài chính.

Trung tâm Tin cậy Microsoft

Microsoft cung cấp kiến thức chuyên môn và thông tin chuyên sâu nhằm giúp các dịch vụ tài chính đáp ứng trách nhiệm theo quy định.