Khám phá những gì các đối tác thực hiện với Yammer

Tận dụng tối đa Microsoft 365. Liên hệ với một trong các đối tác của chúng tôi.

Four people working together in a conference room, one of them is presenting information on a white board while the other three sit around a table

Hãy gặp gỡ đối tác của chúng tôi và phát triển mạng của bạn

Chuyên gia tiếp nhận của Yammer có thể giúp tổ chức của bạn tạo và thực thi các chiến lược cộng tác doanh nghiệp thành công. Với chuyên môn đã được chứng minh trong việc hỗ trợ khách hàng, các chuyên gia này có thể giúp bạn tạo một tổ chức gắn kết hơn, tập trung vào việc gặt hái nhiều thành công hơn.


Tìm thêm đối tác và ứng dụng cho doanh nghiệp của bạn


Tham gia cùng chúng tôi

Bạn muốn trở thành đối tác của Yammer?

Các đối tác được chứng nhận là một phần quan trọng của Microsoft. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho khách hàng qua việc tạo một nơi làm việc kết nối bằng các dịch vụ cộng tác của Microsoft 365, bao gồm Yammer.

Bạn muốn phát triển trên nền tảng Yammer?

Nền tảng của chúng tôi bao gồm tập hợp công cụ và API mở giúp bạn đưa dịch vụ mạng xã hội của Yammer vào ứng dụng của mình.

Sở hữu ngay

Yammer có sẵn trong các gói Microsoft 365. Sở hữu các công cụ năng suất thiết yếu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn với đăng ký Microsoft 365.

Theo dõi Yammer

Theo dõi Yammer trên LinkedIn

Theo dõi Yammer trên Facebook

Theo dõi Yammer trên Twitter

Theo dõi Blog Yammer