Giờ thì bạn hãy sử dụng Microsoft Teams với gia đình và bạn bè để gọi, trò chuyện và lập kế hoạch - tất cả trong một ứng dụng, miễn phí.

Microsoft 365 has all the familiar Office apps and more in one place. Work, learn, collaborate, connect, and create with Microsoft 365.

Được thiết kế để giúp bạn đạt được nhiều thành quả hơn cùng các ứng dụng Office đột phá, các dịch vụ đám mây thông minh và khả năng bảo mật đẳng cấp thế giới

Tìm hiểu thêm về Microsoft 365

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp lớn

Giáo dục