Tinh chỉnh kết quả


Phụ kiện hệ thống phòng

Nâng cấp Phòng họp Microsoft Teams hiện có của bạn bằng cách thêm loa, micrô, camera, màn hình video và màn hình cộng tác bổ sung, Phụ kiện và Phần bổ trợ Phòng họp Microsoft Teams

Đang hiển thị 1-21 trên 33 kết quả

Dạng xem:

Sắp xếp theo:

Sắp xếp theo:


Đang hiển thị 1-21 trên 33 kết quả

Dạng xem:

Mua YVC1000 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Tesira DSP  Phụ kiện hệ thống phòng
Mua PN-CD701 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Microflex Advance MXA910   IntelliMix P300 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Microflex Advance MXA310's   IntelliMix P300 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Bose ES1 ceiling audio solution Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Canvas Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Parlé tabletop microphone room audio Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Complete room audio with Parlé ceiling mic Phụ kiện hệ thống phòng
Mua UVC30 content camera Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Meeting room audio: in-ceiling speakers Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Directional audio Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Meeting room audio: pendant speakers Phụ kiện hệ thống phòng
Mua HDL300 audio conferencing system Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Sync 40 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua DS4 ceiling audio Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Expand 80T with 2 extension mics Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Room scheduling touch screen Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Trio C60 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua Expand Capture 5 Phụ kiện hệ thống phòng
Mua The Yealink MSpeech intelligent speaker Phụ kiện hệ thống phòng

Đang hiển thị 1-21 trên 33 kết quả