YVC1000

YVC-1000 MS (gồm 1 micrô)

Yamaha

Chọn nút tab Tổng quan hoặc Đặc tả kỹ thuật để xem nội dung liên quan bên dưới.

Khả năng thích ứng

YVC-1000MS độc đáo ở khả năng thích ứng với cả phòng nhỏ và lớn với sự hỗ trợ lên đến 5 micrô và cho 40 người. Hệ thống này rất linh hoạt trong việc bố trí micrô và hoạt động tốt trong các thiết lập phòng động như các ứng dụng phòng cho mục đích đào tạo.