Hỗ trợ học viên và giảng viên với Thiết bị Microsoft Teams

Giảng dạy và học tập từ mọi nơi bằng tính năng họp và gọi điện chất lượng qua Teams. Cung cấp trải nghiệm kết nối và hấp dẫn dành cho học viên, giảng viên và người quản trị bằng cách sử dụng hàng loạt thiết bị được chứng nhận cho Teams.

A collage of people on Teams video calls and a conference room with a whiteboard and a large screen displaying a Teams meeting. A collage of people on Teams video calls and a conference room with a whiteboard and a large screen displaying a Teams meeting. A collage of people on Teams video calls and a conference room with a whiteboard and a large screen displaying a Teams meeting.

Tìm thiết bị phù hợp cho trải nghiệm của bạn

Tinh chỉnh kết quả


Tai nghe

Loa điện thoại

Camera trên web


Mua sắm thêm các thiết bị được chứng nhận hỗ trợ Microsoft Teams