Văn phòng tại nhà

Làm việc ở nhà hoặc mọi lúc, mọi nơi, tốt nhất có thể. Chọn từ hàng loạt các thiết bị được chứng nhận cho Microsoft Teams được thiết kế nhằm giúp tối đa hóa năng suất và giảm thiểu sự xao nhãng từ mọi nơi, Luôn làm việc hiệu quả khi làm việc từ xa

Loa điện thoại

Điện thoại bàn & màn hình Teams

Camera trên web


Xem thêm các thiết bị được chứng nhận hỗ trợ Microsoft Teams