Tổng quan
Guided Tour

Guided Tour

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn Nghệ thuật làm việc nhóm

Tìm hiểu cách cải thiện động lực để giúp làm việc nhóm thành công với hướng dẫn này.

Một số tính năng thay đổi theo thị trường

Tải Microsoft Teams miễn phí

Một số tính năng thay đổi theo thị trường

{"sites":[{"id":"introduction","name":"Giới thiệu","title":"Các thách thức phức tạp yêu cầu hoạt động làm việc nhóm hiệu quả","content":"<p>Hoạt động làm việc nhóm đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà thế giới phải đối mặt ngày nay nhưng bản thân hoạt động đó cũng có thể là một thách thức. Quan điểm đa dạng là đặc tính tất yếu để một nhóm phát triển nhưng sự khác biệt có thể dễ dẫn đến hiểu lầm khi nhóm phải chịu đựng những động lực không lành mạnh.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"importance-of-teamwork","name":"Tầm quan trọng của làm việc nhóm","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Thiết lập động lực lành mạnh","title":"Tầm quan trọng của động lực nhóm lành mạnh","content":"<p>Để xây dựng khả năng phục hồi và sẵn sàng đạt đến thành công, các nhóm cần thiết lập và khuyến khích động lực lành mạnh. Bước đầu tiên là hiểu rõ về các động lực này, rồi tìm hiểu cách nuôi dưỡng động lực trong nhóm của bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Nuôi dưỡng động lực lành mạnh","title":"Nuôi dưỡng động lực nhóm lành mạnh","content":"<p>Khi động lực được nuôi dưỡng, cả nhóm sẽ được trang bị tốt hơn để giải quyết những thách thức phức tạp và khó lường. Việc này giúp tạo ra các kết quả tích cực, bao gồm văn hóa công ty phát triển mạnh, nâng cao khả năng ra quyết định và làm hài lòng các thành viên trong nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Giúp nhóm của bạn trở nên tốt hơn","title":"Hướng dẫn về Nghệ thuật làm việc nhóm","content":"<p>Hướng dẫn về Nghệ thuật làm việc nhóm được tạo ra để giúp nhóm của bạn nâng cao động lực giữa các cá nhân, nhờ đó dẫn đến các kết quả tốt hơn. Hướng dẫn này dựa trên thông tin từ tập hợp đa dạng các thành viên nhóm trong thực tế, từ các giám đốc điều hành, nhà báo giành giải thưởng, vận động viên Thế vận hội cho đến những người bán cá.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"art-of-teamwork","name":"Khuôn khổ của Nghệ thuật làm việc nhóm","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tổng quan về khuôn khổ","title":"Tổng quan","content":"<p>Khuôn khổ của Nghệ thuật làm việc nhóm kết nối các yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng đến động lực nhóm. Việc này sẽ giúp các nhóm khai thác sự đa dạng, xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự đổi mới. Khuôn khổ này còn bổ sung giá trị cho văn hóa tổ chức lớn hơn mà không làm gián đoạn các quy trình hiện tại của nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Mục đích nhóm","title":"Mục đích nhóm","content":"<p>Hoạt động làm việc nhóm lành mạnh bắt đầu với một mục đích nhóm rõ ràng hoặc một ý nghĩa chung giúp các thành viên tập trung, thống nhất, làm việc năng suất hơn và hạnh phúc hơn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Bản sắc tập thể","title":"Bản sắc tập thể","content":"<p>Bản sắc tập thể là cảm giác gắn bó chung giúp xây dựng sự gắn kết và giúp các thành viên nhóm làm việc trên tinh thần tập thể.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Nhận thức và hòa nhập","title":"Nhận thức và hòa nhập","content":"<p>Nhận thức và hòa nhập là sự thấu hiểu về bản thân và cả những người khác, cho phép các nhóm dẫn dắt động lực giữa các cá nhân và khuyến khích hòa nhập.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null},{"id":"5","name":"Sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","title":"Sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","content":"<p>Sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương là các yếu tố cấu thành của cảm giác an toàn, cho phép việc chấp nhận rủi ro giữa các cá nhân trong nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":4,"links":null},{"id":"6","name":"Áp lực mang tính xây dựng","title":"Áp lực mang tính xây dựng","content":"<p>Áp lực mang tính xây dựng là tác động hiệu quả có được khi một nhóm khai thác các điểm khác biệt của mình.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":5,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Các hoạt động","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tổng quan về các hoạt động","title":"Tổng quan","content":"<p>Mỗi yếu tố cốt lõi đều có bộ khởi động suy nghĩ cho những ai muốn bắt đầu tìm hiểu và hướng dẫn cho người điều hành dành đến những ai muốn áp dụng những điều này cho nhóm của mình. Các hoạt động này được thiết kế để nâng cao động lực giữa các cá nhân—yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với khả năng cùng phát triển của nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Thời gian và nỗ lực","title":"Thời gian và nỗ lực","content":"<p>Một số hoạt động chỉ mất năm phút và cũng có những hoạt động cần đến một tiếng rưỡi. Khi bắt đầu tìm hiểu, bạn sẽ thấy các yêu cầu về thời gian và nỗ lực được liệt kê để giúp bạn quyết định nơi bắt đầu và những gì cần có.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Bộ khởi động suy nghĩ","title":"Bộ khởi động suy nghĩ","content":"<p>Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu chưa? Bộ khởi động suy nghĩ là những hoạt động bạn có thể tự mình trải nghiệm hoặc cùng trải nghiệm với nhóm của mình. Bộ khởi động này giúp bạn xây dựng kiến thức cá nhân về nghệ thuật làm việc nhóm và nhanh chóng tiếp cận tư duy cũng như góc nhìn về làm việc nhóm hiệu quả.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Hướng dẫn cho người điều hành","title":"Hướng dẫn cho người điều hành","content":"<p>Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu kỹ càng chưa? Hướng dẫn cho người điều hành hỗ trợ bạn khuyến khích các cuộc thảo luận nhóm giúp đưa các hành vi và mẫu hình mới vào trong nhóm. Hướng dẫn cho người điều hành bao gồm nhiều hoạt động tương tự như trong bộ khởi động suy nghĩ nhưng khuyến khích bạn mạnh dạn triển khai cùng cả nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"lets-begin","name":"Bắt đầu thôi!","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bắt đầu","title":"Các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi!","content":"<p>Giờ khi đã hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động làm việc nhóm hiệu quả, bạn có thể bắt tay vào các yếu tố cốt lõi. Hướng dẫn trực tuyến này được thiết kế để bạn có thể thực hiện tuần tự theo đề xuất của chúng tôi hoặc có thể bắt đầu từ bất cứ chủ đề nào mà bạn quan tâm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"team-purpose","name":"Mục đích nhóm","title":"Chào mừng bạn đến với mục đích nhóm","content":"<p>Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của mục đích nhóm trong các nhóm thành công nhất. Các hoạt động này sẽ giúp nhóm của bạn xác định, kết nối và cam kết với mục đích chung của nhóm.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Đây là gì","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Định nghĩa mục đích nhóm","title":"Định nghĩa mục đích nhóm","content":"<p>Mục đích nhóm rõ ràng là nền tảng cho các nhóm hiệu quả và là điều tốt nhất để giữ nhóm tập trung vào những nỗ lực ban đầu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Khát vọng","title":"Khát vọng, không phải là số liệu","content":"<p>Không phải là: “Đây là tác động mà chúng ta có thể tạo ra với KPI và kết quả kinh doanh”.</p><p>Nên là: “Đây là tác động mà chúng ta mang đến cho thế giới”.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Hoạt động tập thể","title":"Hoạt động tập thể, không phải là chỉ thị của doanh nghiệp","content":"<p>Nên là: “Chúng ta là ai? Vì sao điều này quan trọng? Hãy liên tục suy nghĩ theo hướng tập thể về tác động mà chúng ta muốn tạo ra với tư cách một nhóm.”</p><p>Không phải là: Người lãnh đạo: “Này mọi người, đây là mục tiêu mới của chúng ta”.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Các yếu tố cấu thành chính","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Mục tiêu chung","title":"Mục tiêu chung","content":"<p>Mục tiêu chung là các cột mốc riêng biệt và có thể đạt được mà một nhóm cố gắng thực hiện nhằm chạm đến mục đích của nhóm. Đối với một nhóm, một trong những mục tiêu chung có thể là ký kết thỏa thuận với 500 nhà bán lẻ mới để đạt được các mục tiêu tăng trưởng.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Vì sao lại quan trọng","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Cung cấp sự thống nhất và rõ ràng","title":"Mục đích nhóm cung cấp sự thống nhất và rõ ràng","content":"<p>Khi mục đích của một nhóm rõ ràng, được tất cả chấp nhận và thấu hiểu, mỗi thành viên nhóm đều sẽ cảm thấy tự chủ và thôi thúc để đưa ra quyết định và hành động của riêng mình mà vẫn thống nhất với cả nhóm. Việc này giúp cho nhóm duy trì tập trung, làm việc năng suất hơn và hạnh phúc hơn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Thúc đẩy nỗ lực tập thể","title":"Mục đích nhóm thúc đẩy nỗ lực tập thể","content":"<p>Jen Flanz là Giảm đốc Sản xuất của The Daily Show cùng với Trevor Noah. Cô quản lý một nhóm gồm các biên kịch tài năng, đa dạng với mục đích nhóm là tạo ra chương trình tốt nhất có thể vào mỗi tối, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh những đóng góp cá nhân của họ.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE489WX","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Khiến công việc có ý nghĩa","title":"Mục đích nhóm tại Chợ cá Pike Place","content":"<p>Taho là một người bán cá tại Chợ cá Pike Place, Seattle, Washington, nơi nổi tiếng với đội ngũ nhân viên vui vẻ cũng như các loại hải sản tươi sống. &nbsp;Trong khi công việc chính của nhóm Taho là bán cá, có một điều khác khiến họ muốn bật dậy vào mỗi sáng: “Khi bạn đóng góp vào một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình—như khiến mọi người vui vẻ—điều ấy sẽ thúc đẩy bạn vì bạn đang làm việc vì một mục đích lớn hơn”, Taho nói.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây.\">Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây</a></p><p>&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Điều gì xảy ra khi thiếu yếu tố này","title":"Điều gì sẽ xảy ra khi thiếu mục đích nhóm","content":"<p>Khi không có mục đích nhóm rõ ràng, nhóm sẽ gặp khó khăn trong việc trình bày những việc họ đang cùng hướng tới, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành các mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hạn của họ. Các thành viên trong nhóm sẽ trở nên lạc lối, mất tập trung và chia rẽ.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Các hoạt động","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bộ khởi động suy nghĩ","title":"Khám phá mục đích nhóm","content":"<p>Bộ khởi động suy nghĩ dưới đây sẽ cho phép bạn mường tượng mục đích nhóm và truyền cảm hứng để cả nhóm cùng tạo ra một mục đích chung. Việc này sẽ mất khoảng 20 phút. Tiếp theo, bạn có thể giới thiệu những khái niệm đó cho nhóm của mình để đi đến sự thống nhất.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ\">Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Hướng dẫn cho người điều hành","title":"Đưa mục đích nhóm vào nhóm của bạn","content":"<p>Các hoạt động sau đây nhằm giúp nhóm của bạn xác định, kết nối và cam kết với mục đích chung của nhóm.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành\">Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Chấp nhận mục đích nhóm","title":"Xem cách mục đích nhóm trao quyền cho nhóm của bạn","content":"<p>Sau khi hoàn thành các hoạt động này, nhóm của bạn sẽ tập trung vào các mục tiêu chung, làm việc năng suất hơn và hạnh phúc hơn. Tiếp tục thực hiện các hoạt động này theo thời gian để củng cố các hành vi tích cực và biến chúng thành một thói quen thường xuyên của nhóm bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"in-microsoft-teams","name":"Trong Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Mục đích nhóm trong Teams","title":"Mục đích nhóm được thể hiện trong thực tế với Microsoft Teams","content":"<p>Các nhóm có năng suất cao luôn có một mục đích rõ ràng. Microsoft Teams được thiết kế để giúp các nhóm luôn thống nhất.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"collective-identity","name":"Bản sắc tập thể","title":"Chào mừng bạn đến với bản sắc tập thể","content":"<p>Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của bản sắc tập thể trong các nhóm thành công nhất. Các hoạt động này sẽ giúp nhóm của bạn thống nhất về những giá trị chung, tạo các thỏa thuận liên tục được tái kiểm tra, gắn kết thông qua những trải nghiệm chung và thực hiện những lề lối của riêng các bạn.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Đây là gì","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Định nghĩa bản sắc tập thể","title":"Định nghĩa bản sắc tập thể","content":"<p>Bản sắc tập thể là cảm giác gắn bó chung sẽ xây dựng sự gắn kết và giúp một nhóm làm việc trên tinh thần tập thể. Điều này cũng có thể tăng cường khả năng nhóm gắn kết với áp lực mang tính xây dựng.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Các giá trị và thỏa thuận","title":"Các giá trị và thỏa thuận","content":"<p>Bản sắc tập thể là việc tạo ra những trải nghiệm phản ánh các giá trị và thỏa thuận chung của nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Thống nhất","title":"Thống nhất, không phải tuân thủ","content":"<p>Nên: Có một tập hợp các giá trị chung mà cả nhóm mong muốn duy trì.<br />\nKhông nên: Bắt buộc những hành vi nhất định.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Lề lối","title":"Lề lối, không phải cuộc họp","content":"<p>Nên là: “Sau cuộc họp nhanh hàng tuần, chúng ta hãy đi dạo quanh và nói về một điều truyền cảm hứng trong cuối tuần này”.<br />\nKhông phải là: “Sau cuộc họp nhanh hàng tuần, chúng ta hãy họp với tư cách nhóm tiếp thị để làm rõ các thông tin mới cập nhật.”</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Các yếu tố cấu thành chính","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bản sắc tập thể","title":"Các yếu tố cấu thành chính","content":"<p>Nhóm tạo nên bản sắc tập thể bằng cách thống nhất về những giá trị chung, tạo các thỏa thuận liên tục được tái kiểm tra, gắn kết thông qua những trải nghiệm chung và thực hiện những lề lối của riêng các bạn. Một nhóm có nhận thức mạnh mẽ về bản sắc tập thể sẽ có cảm giác gắn bó chung, tạo ra sự gắn kết và giúp nhóm làm việc trên tinh thần tập thể.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Giá trị chung","title":"Giá trị chung","content":"<p>Giá trị chung là những niềm tin và thái độ mà một nhóm xác định là cần thiết với sự thành công của nhóm. Một ví dụ về giá trị chung của nhóm có thể là “làm chủ sự mơ hồ” hoặc “làm cho những người khác thành công”. Khi một nhóm kết nối với giá trị chung, các giá trị chung này sẽ được đưa vào thực tiễn thông qua những hành vi hàng ngày.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Thỏa thuận","title":"Thỏa thuận","content":"<p>Thỏa thuận là những biểu hiện hữu hình và được chấp nhận của các giá trị nhóm. Thỏa thuận có thể xuất hiện trong nhóm của bạn dưới dạng thời điểm bắt đầu và kết thúc mỗi ngày hoặc các phương thức đã được chấp nhận trong việc đưa ra ý kiến phản hồi.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Lề lối","title":"Lề lối","content":"<p>Lề lối là các hành vi và hoạt động lặp lại sẽ củng cố những cam kết chính thống lẫn không chính thống. Lề lối có thể chỉ đơn giản là cả nhóm đi ăn vào các Thứ Hai, có khẩu hiệu nhóm hoặc cùng luyện tập sáng tạo vào mỗi sáng.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Vì sao lại quan trọng","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Xây dựng sự gắn kết","title":"Xây dựng sự gắn kết để cả nhóm có thể làm việc trên tinh thần tập thể","content":"<p>Một nhóm có nhận thức mạnh mẽ về bản sắc tập thể sẽ có cảm giác gắn bó chung, tạo ra sự gắn kết và giúp nhóm làm việc trên tinh thần tập thể.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Thúc đẩy nỗ lực tập thể","title":"Lộ trình dựa trên giá trị","content":"<p>Caryl Stern là Chủ tịch kiêm CEO của UNICEF Hoa Kỳ. Nhóm của bà đã chấp nhận một tập hợp các giá trị được coi là lộ trình và các thành viên nhóm sẽ có trách nhiệm với nhau và với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47MKQ","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Thỏa thuận và trách nhiệm","title":"Thỏa thuận cho một cuộc sống trên sao Hỏa","content":"<p>Trước khi nhóm phi hành gia của Kellie Gerardi đổ bộ vùng đất hẻo lánh gần giống sao Hỏa ở sa mạc Utah, cô và các thành viên nhóm đã dành hàng giờ cho các cuộc gọi hội nghị video để thảo luận về các thỏa thuận quan trọng mà họ sẽ tuân thủ trong suốt khoảng thời gian mô phỏng không gian. Đây chỉ là một cách để cả nhóm hình thành ý thức mạnh mẽ về bản sắc tập thể—phương tiện giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây.\">Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Điều gì xảy ra khi thiếu yếu tố này","title":"Điều gì xảy ra khi thiếu bản sắc tập thể","content":"<p>Khi không có bản sắc tập thể, nhóm sẽ thiếu đi khả năng nhận thức nhóm để giúp các thành viên gắn kết như một thực thể. Việc này có thể dẫn đến khoảng cách giữa các thành viên nhóm, khiến họ mất đi động lực tham gia hết mình.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Các hoạt động","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bộ khởi động suy nghĩ","title":"Khám phá bản sắc tập thể","content":"<p>Khám phá những điểm mạnh và góc nhìn độc đáo mà bạn mang đến cho nhóm. Điều này có thể truyền cảm hứng để nhóm của bạn cùng nhau tạo ra bản sắc tập thể. Hãy chuẩn bị cho vài phút tự ngẫm về bản thân!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ\">Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ </a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Hướng dẫn cho người điều hành","title":"Đưa bản sắc tập thể vào nhóm của bạn","content":"<p>Các hoạt động sau đây có mục đích giúp nhóm của bạn thống nhất về những giá trị chung, tạo các thỏa thuận liên tục được tái kiểm tra, gắn kết thông qua những trải nghiệm chung và thực hiện những lề lối của riêng các bạn.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành\">Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Chấp nhận bản sắc tập thể","title":"Xem cách bản sắc tập thể trao quyền cho nhóm của bạn","content":"<p>Sau khi hoàn thành các hoạt động bản sắc tập thể, nhóm của bạn sẽ hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm, gắn kết và cam kết về cùng một tập hợp các giá trị. Tiếp tục thực hiện các hoạt động này theo thời gian để củng cố các hành vi tích cực và biến chúng thành một thói quen thường xuyên của nhóm bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]}],"links":null},{"id":"awareness-inclusion","name":"Nhận thức và hòa nhập","title":"Chào mừng bạn đến với nhận thức và hòa nhập","content":"<p>Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của nhận thức và hòa nhập trong các nhóm thành công nhất. Các hoạt động này sẽ giúp nâng cao khả năng nhận thức của nhóm và khuyến khích văn hóa hòa nhập để những thành viên trong nhóm có thể dễ dàng dẫn dắt động lực giữa các cá nhân.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-they-are","name":"Đây là những gì","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Định nghĩa nhận thức và hòa nhập","title":"Định nghĩa nhận thức và hòa nhập","content":"<p>Nhận thức và hòa nhập cung cấp sự thấu hiểu về bản thân và cả những người khác, cho phép các nhóm dẫn dắt động lực giữa các cá nhân. Điều này cũng có thể tăng cường khả năng nhóm gắn kết với áp lực mang tính xây dựng.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Tôn trọng những khác biệt","title":"Tôn trọng những khác biệt, không phải giải quyết chúng","content":"<p>Nên: Nhận thức được các nhu cầu và sở thích khác nhau.</p><p>Không nên: Bắt buộc một cách làm việc nhất định.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Hiểu rõ nhu cầu của chính bạn","title":"Hiểu rõ nhu cầu của chính bạn","content":"<p>Nên là: “Đây là những điều kiện sẽ giúp tôi có thể đóng góp cho nhóm”.<br />\nKhông phải là: “Đây là cách bạn sẽ làm việc với tôi”.&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Các yếu tố cấu thành chính","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Nhận thức và hòa nhập","title":"Các yếu tố cấu thành chính","content":"<p>Có ba cấp độ nhận thức. Việc nhóm nâng cao khả năng nhận thức sẽ khuyến khích văn hóa hòa nhập để các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng dẫn dắt động lực giữa các cá nhân.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Tự nhận thức","title":"Tự nhận thức","content":"<p>Tự nhận thức là khả năng vừa nhận biết cảm xúc của người khác, vừa hiểu được lý do tại sao người đó cảm nhận như vậy. Càng nhận thức rõ ràng về nguồn gốc của cảm xúc, chúng ta càng có thể phản ứng một cách hiệu quả và yêu cầu đúng những gì mình cần.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Đồng nhận thức","title":"Đồng nhận thức","content":"<p>Đồng nhận thức là khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác và nhận ra tác động từ hành động của một người đến người khác; đó là bước đầu tiên để trở nên đồng cảm. Ví dụ: Nếu bạn biết một thành viên trong nhóm sẽ không thể tập trung khi có tiếng nhạc lớn, hãy thể hiện sự đồng nhận thức bằng cách đeo tai nghe.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Nhận thức tình huống","title":"Nhận thức tình huống","content":"<p>Nhận thức tình huống không chỉ là quan tâm đến bản thân và các thành viên nhóm mà còn phải nhận thức bối cảnh sự việc. Ví dụ: Nếu cần trò chuyện với các thành viên nhóm về các vấn đề hiệu suất, tốt nhất là nói riêng để tránh ảnh hưởng đến những thành viên còn lại trong nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"why-theyre-important","name":"Vì sao lại quan trọng","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Giúp dẫn dắt động lực","title":"Giúp các nhóm dẫn dắt động lực giữa các cá nhân","content":"<p>Một nhóm có nhận thức cao sẽ khuyến khích văn hóa hòa nhập để các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng dẫn dắt động lực giữa các cá nhân.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Tăng khả năng thích ứng và sự gắn kết","title":"Các nhóm tốt nhất rất linh hoạt trong việc thích ứng và gắn kết","content":"<p>Shane Snow là tác giả của \"Dream Teams\". Các nhóm tốt nhất mà ông từng tham gia là những nhóm có nhận thức sâu sắc, văn hóa hòa nhập tại đó kêu gọi các thành viên luôn là chính mình cũng như có thể thích nghi với hoàn cảnh.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE46OG2","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Cải thiện giao tiếp","title":"Nói về cảm xúc trong môi trường hoang dã","content":"<p>Khi Alex Grishaver gặp khó khăn trong việc lãnh đạo một nhóm huấn luyện tìm kiếm và cứu hộ do tình trạng mệt mỏi, ông đã liên hệ các kiến thức từ quá trình rèn luyện nhận thức cảm xúc và nhờ đồng nghiệp tiếp quản thay vì chật vật giải quyết. Ông có thể xác định được cảm giác của mình và sau đó truyền đạt tới nhóm để được hỗ trợ, nhờ đó tất cả đều được an toàn.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây.\">Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Điều gì xảy ra khi thiếu những yếu tố này","title":"Điều gì xảy ra khi thiếu nhận thức và hòa nhập","content":"<p>Khi các nhóm thiếu nhận thức và hòa nhập, thành viên trong nhóm có thể khép mình, không có sự đồng cảm và cảm thấy khó khăn khi dẫn dắt các mối xung đột giữa các cá nhân.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Các hoạt động","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bộ khởi động suy nghĩ","title":"Khám phá nhận thức và hòa nhập","content":"<p>Suy nghĩ về các điều kiện giúp bạn thành công trong công việc. Việc đưa điều này vào nhóm của bạn có thể truyền cảm hứng cho các thành viên tìm hiểu về nhu cầu và sở thích cá nhân của nhau và cân nhắc cách hỗ trợ tốt nhất cho nhau.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ\">Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Hướng dẫn cho người điều hành","title":"Đưa nhận thức và hòa nhập vào nhóm của bạn","content":"<p>Các hoạt động sau đây có mục đích giúp nhóm của bạn hiểu rõ và trân trọng nhu cầu của nhau, khuyến khích bạn chủ động tìm kiếm các cơ hội để gắn kết với nhau và khuyến khích các quan điểm mới.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành\">Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Chấp nhận nhận thức và hòa nhập","title":"Xem cách nhận thức và hòa nhập trao quyền cho nhóm của bạn","content":"<p>Sau khi hoàn thành các hoạt động này, nhóm của bạn sẽ có khả năng nhận thức và trân trọng tốt hơn đối với các nhu cầu, sở thích và phong cách làm việc riêng biệt giúp mỗi cá nhân thành công. Tiếp tục thực hiện các hoạt động này theo thời gian để củng cố các hành vi tích cực và biến chúng thành một thói quen thường xuyên của nhóm bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"in-microsoft-teams","name":"Trong Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Nhận thức và hòa nhập trong Teams","title":"Nhận thức và hòa nhập được thể hiện trong thực tế với Microsoft Teams","content":"<p>Thành viên trong các nhóm có động lực lành mạnh luôn nhận thức về bản thân và những người khác. Microsoft Teams giúp đảm bảo tất cả ý kiến đều được lắng nghe.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE44NTa","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"trust-vulnerability","name":"Sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","title":"Chào mừng bạn đến với sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","content":"<p>Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương trong các nhóm thành công nhất. Hoạt động này sẽ giúp nhóm của bạn thiết lập cảm giác an toàn tâm lý mạnh mẽ. Khi các thành viên trong nhóm cảm thấy an toàn, họ sẽ có thể chấp nhận rủi ro giữa các cá nhân tốt hơn. Điều này cho phép họ phát huy toàn bộ năng lực để làm việc, nhờ đó tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-they-are","name":"Đây là những gì","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Định nghĩa sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","title":"Định nghĩa sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","content":"<p>Sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương là các yếu tố cấu thành của cảm giác an toàn, cho phép việc chấp nhận rủi ro giữa các cá nhân trong nhóm. Đồng thời những điều này cũng nâng cao khả năng gắn kết với áp lực mang tính xây dựng.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Sự tin cậy là kết quả của quá trình xây dựng","title":"Sự tin cậy được hình thành theo thời gian","content":"<p>Nên: Gặp gỡ các thành viên trong nhóm của bạn để xây dựng mối quan hệ.<br />\nKhông nên: Lao vào chỗ khó ngay từ đầu.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Khả năng chịu tổn thương là sự cởi mở","title":"Khả năng chịu tổn thương là sự cởi mở, không phải cảm giác bị vạch trần","content":"<p>Nên: Chia sẻ những gì bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ.<br />\nKhông nên: Chia sẻ mọi chi tiết trong cuộc sống của bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Các yếu tố cấu thành chính","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","title":"Các yếu tố cấu thành chính","content":"<p>Vòng xoáy đi lên của sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương thiết lập sự an toàn tâm lý trong một nhóm. Khi các thành viên trong nhóm cảm thấy an toàn, họ sẽ có thể chấp nhận rủi ro giữa các cá nhân tốt hơn. Điều này cho phép họ phát huy toàn bộ năng lực để làm việc, nhờ đó tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Sự tin cậy","title":"Sự tin cậy","content":"<p>Sự tin cậy là khi biết rằng bạn có thể tỏ ra yếu đuối trước ai đó nhưng không bị chỉ trích hay xúc phạm. Ví dụ: Khi một nhóm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho một thành viên đang đấu tranh với khó khăn riêng, thành viên đó sẽ có niềm tin sâu sắc đối với nhóm của mình.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Khả năng chịu tổn thương","title":"Khả năng chịu tổn thương","content":"<p>Khả năng chịu tổn thương xuất hiện trong các tình huống hàm chứa rủi ro và sự phơi bày cảm xúc. Ví dụ: Một thành viên nhóm có thể thể hiện khả năng chịu tổn thương bằng cách chia sẻ với nhóm về một tổn thương cá nhân mà họ đang phải đối mặt.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"An toàn tâm lý","title":"An toàn tâm lý","content":"<p>An toàn tâm lý xuất hiện tại những nơi an toàn khi một cá nhân cảm thấy có thể thoải mái chia sẻ ý kiến và ý tưởng của họ mà không sợ bị cáo buộc lẫn nhau, phán xét hoặc gây thù hằn. An toàn tâm lý được tạo ra thông qua vòng xoáy đi lên của sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"why-theyre-important","name":"Vì sao lại quan trọng","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Sự tin cậy và an toàn","title":"Xây dựng sự tin cậy để các thành viên trong nhóm cảm thấy an toàn trong việc chấp nhận các rủi ro","content":"<p>Khi các nhóm thiết lập sự tin cậy và cho phép mỗi người đều có thể chấp nhận tổn thương, các thành viên trong nhóm sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn khi chấp nhận rủi ro vì mục đích của nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Bày tỏ bản thân","title":"Trao cho thành viên trong nhóm quyền được bày tỏ bản thân","content":"<p>Fernando Garcia là Đồng Giám đốc Sáng tạo của Oscar de la Renta. Nhóm của ông làm việc tốt nhất khi các nhà thiết kế cảm thấy an toàn để đóng góp những ý tưởng điên rồ, kỳ quái nhất của họ. Điều này chỉ xảy ra khi các thành viên trong nhóm có cảm giác an toàn tâm lý mạnh mẽ đã được hình thành thông qua việc thực hiện liên tục vòng xoáy khả năng chịu tổn thương và sự tin cậy.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47RY1","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Được học hỏi và tham gia","title":"Một nơi an toàn để phạm sai lầm","content":"<p>Tại trung tâm mô phỏng y tế INOVA, các bác sĩ nội trú được đào tạo để xử lý các tình huống sinh tử khẩn cấp. Maybelle Kou, Giám đốc Chương trình, cảm thấy điều quan trọng đối với các bác sĩ là được học hỏi trong một môi trường cho phép họ phạm sai lầm nhưng không sợ hậu quả vì bà tin rằng cách tốt nhất để học hỏi là không sợ hãi. Bà cũng đưa các bác sĩ kỳ cựu đến nói chuyện với các bác sĩ nội trú này, chia sẻ những khoảnh khắc tổn thương về những lần họ phạm lỗi.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây.\">Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Điều gì xảy ra khi thiếu những yếu tố này","title":"Điều xảy ra khi thiếu sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","content":"<p>Một nhóm không có vòng xoáy của sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương nhất quán thì không thể khai thác tối đa tiềm năng của các thành viên trong nhóm. Khi các thành viên trong nhóm không cảm thấy đủ an toàn để chia sẻ ý kiến do sợ phán xét hoặc gây thù hằn, họ sẽ hạn chế việc tham gia hết mình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng công việc tập thể của nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Các hoạt động","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bộ khởi động suy nghĩ","title":"Khám phá sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","content":"<p>Suy nghĩ về các điều kiện giúp bạn xây dựng sự tin cậy và chấp nhận tổn thương tốt hơn trong công việc. Sau khi hoàn tất, hãy chia sẻ các tính năng này với nhóm của bạn để có thể giúp xây dựng cảm giác an toàn, cho phép chấp nhận rủi ro giữa các cá nhân.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ\">Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Hướng dẫn cho người điều hành","title":"Đưa sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương vào nhóm của bạn","content":"<p>Các hoạt động sau đây có mục đích giúp nhóm của bạn thiết lập cảm giác an toàn thông qua việc xây dựng sự tin cậy và cho phép những khoảnh khắc tổn thương.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành\">Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Chấp nhận sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương","title":"Xem cách sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương trao quyền cho nhóm của bạn","content":"<p>Sau khi hoàn thành các hoạt động này, nhóm của bạn sẽ thiết lập được cảm giác an toàn tâm lý mạnh mẽ, trao quyền cho các thành viên trong nhóm để chấp nhận rủi ro giữa các cá nhân lớn hơn và hết mình làm việc. Tiếp tục thực hiện các hoạt động này theo thời gian để củng cố các hành vi tích cực và biến chúng thành một thói quen thường xuyên của nhóm bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]}],"links":null},{"id":"constructive-tension","name":"Áp lực mang tính xây dựng","title":"Chào mừng bạn đến với áp lực mang tính xây dựng","content":"<p>Trong mục này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của áp lực mang tính xây dựng trong các nhóm thành công nhất. Các hoạt động này sẽ giúp nhóm của bạn tận dụng động lực nhóm lành mạnh được thiết lập từ các mục trước để biến áp lực thành tác động mang tính xây dựng.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"what-it-is","name":"Đây là gì","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Định nghĩa áp lực mang tính xây dựng","title":"Định nghĩa áp lực mang tính xây dựng","content":"<p>Áp lực mang tính xây dựng là tác động hiệu quả xuất hiện khi một nhóm khai thác những khác biệt giữa mình. Điều này xuất hiện khi các động lực nhóm chính còn lại—mục đích nhóm, bản sắc tập thể, nhận thức và hòa nhập, sự tin cậy và khả năng chịu tổn thương—được nuôi dưỡng và cân bằng.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Tác động hiệu quả","title":"Áp lực là một tác động hiệu quả","content":"<p>Áp lực là...một chủ đề khá căng thẳng. Nhưng đó cũng có thể là một cách hiệu quả để thúc đẩy nhóm của bạn suy nghĩ và mở rộng quan điểm của mình. Các nhóm hiệu quả nhất luôn biết cách khai thác bất cứ áp lực nào để cùng nhau phát triển theo nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Nghĩ khác đi","title":"Nghĩ khác đi, không phải nêu ý kiến khác","content":"<p>Nên: Tỏ ra không đồng tình một cách tôn trọng với các thành viên trong nhóm về một chủ đề.<br />\nKhông nên: Không ngừng đưa ra quan điểm của mình.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Xoa dịu","title":"Xoa dịu, không phải xáo trộn","content":"<p>Nên: Nhận ra thời điểm xuất hiện áp lực và sử dụng các công cụ để giải quyết áp lực đó.<br />\nKhông nên: Phản ứng lại với áp lực bằng sự phẫn nộ hoặc công kích.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"key-components","name":"Các yếu tố cấu thành chính","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Áp lực mang tính xây dựng","title":"Các yếu tố cấu thành chính","content":"<p>Các quan điểm khác nhau dẫn đến áp lực. Áp lực này sẽ trở thành tác động hủy hoại trong những nhóm có động lực không lành mạnh. Nhưng khi áp lực được khai thác bằng việc khuyến khích động lực nhóm lành mạnh, áp lực đó sẽ trở thành tác động mang tính xây dựng giúp thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Quan điểm đa dạng","title":"Quan điểm đa dạng","content":"<p>Quan điểm đa dạng, khi được khai thác đúng cách, là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới. Các quan điểm này có thể xuất phát từ sự đa dạng về tư tưởng, nền tảng, dân tộc, tính khí, vai trò, giới tính, giới tính, và nhiều hơn nữa.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Điều kiện lành mạnh","title":"Điều kiện lành mạnh","content":"<p>Áp lực mang tính xây dựng là tác động hiệu quả xuất hiện khi các quan điểm đa dạng được phép phát triển dưới những điều kiện lành mạnh. Trái ngược là áp lực mang tính hủy hoại, tác động tiêu cực xuất hiện khi sự đa dạng xảy ra mâu thuẫn trong các điều kiện không lành mạnh.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"why-it-is-important","name":"Vì sao lại quan trọng","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Đổi mới và tiến bộ","title":"Được phép đổi mới và tiến bộ","content":"<p>Áp lực mang tính xây dựng là một tác động hiệu quả. Khi các thành viên trong nhóm cảm thấy an toàn để thoải mái đóng góp quan điểm và kỹ năng đa dạng của họ, cả nhóm có thể đổi mới và tiến bộ theo những cách mà một tư duy cá thể, hạn chế không thể làm được.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Truyền cảm hứng cho sự gắn kết","title":"Khai thác áp lực, truyền cảm hứng cho sự gắn kết","content":"<p>Khi nhóm phóng viên thuộc nhiều giáo phái của nhà báo về xung đột kỳ cựu Farnaz Fassihi không thể ngưng tranh cãi về cuộc chiến Iraq tại văn phòng, bà phải tìm cách kiểm soát áp lực và truyền cảm hứng cho sự gắn kết để cả nhóm tập trung hoàn thành nhiệm vụ chung.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE47HE9","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Làm chủ sự đa dạng","title":"Giáo dục thông qua làm chủ sự đa dạng","content":"<p>Nhiều bộ phận của Trường Kinh doanh Harvard đã thiết kế lớp học theo cách đa dạng nhất có thể. Họ tin rằng sự thách thức lẫn nhau giữa các học viên có quan điểm khác nhau là một trong những cách tốt nhất giúp học viên hiểu sâu hơn một chủ đề và khuyến khích những lối suy nghĩ mới.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây\">Khám phá toàn bộ câu chuyện về Nghệ thuật làm việc nhóm tại đây</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null},{"id":"4","name":"Điều gì xảy ra khi thiếu yếu tố này","title":"Điều gì xảy ra khi thiếu áp lực mang tính xây dựng","content":"<p>Khi một nhóm có động lực không lành mạnh, áp lực sẽ trở thành tác động hủy hoại với tiềm năng chia rẽ nhóm.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":3,"links":null}]},{"id":"activities","name":"Các hoạt động","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Bộ khởi động suy nghĩ","title":"Khám phá áp lực mang tính xây dựng","content":"<p>Suy nghĩ về những kiểu áp lực khác nhau đang tồn tại trong nhóm của bạn và lý do khiến chúng tồn tại.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ\">Tải xuống bộ khởi động suy nghĩ</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null},{"id":"2","name":"Hướng dẫn cho người điều hành","title":"Đưa áp lực mang tính xây dựng vào nhóm của bạn","content":"<p>Các hoạt động sau đây nhằm mục đích giúp nhóm của bạn nhận ra những khoảnh khắc căng thẳng, nguồn gốc của chúng và cách biến chúng thành tác động mang tính xây dựng.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành\">Tải xuống hướng dẫn cho người điều hành</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":1,"links":null},{"id":"3","name":"Chấp nhận áp lực mang tính xây dựng","title":"Xem cách áp lực mang tính xây dựng trao quyền cho nhóm của bạn","content":"<p>Sau khi hoàn thành các hoạt động này, nhóm của bạn sẽ có thể khai thác sức mạnh của áp lực mang tính xây dựng để thúc đẩy công việc của mình một cách lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục sử dụng các hoạt động này theo thời gian để củng cố các hành vi tích cực và biến chúng thành một thói quen thường xuyên của nhóm bạn.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":2,"links":null}]},{"id":"microsoft-teams","name":"Microsoft Teams","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Áp lực mang tính xây dựng trong Teams","title":"Áp lực mang tính xây dựng được thể hiện trong thực tế với Microsoft Teams","content":"<p>Khi áp lực nảy sinh trong các nhóm có động lực lành mạnh, áp lực đó dẫn đến tư duy rộng hơn và đổi mới nhiều hơn. Microsoft Teams sẽ hỗ trợ việc này.</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"","imageAlt":"","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42N29","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]}],"links":null},{"id":"keep-learning","name":"Tiếp tục tìm hiểu","title":" Các tài nguyên khác để tiếp tục tìm hiểu","content":"<p>Mục này chứa các tài nguyên để giúp bạn chia sẻ bộ công cụ với nhóm của mình và tìm hiểu thêm về Microsoft Teams.</p>","logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","videoHref":"","arialabel":null,"pages":[{"id":"full-toolkit-download","name":"Tải xuống bộ công cụ đầy đủ","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"Tải xuống bộ công cụ đầy đủ","title":" Tải bộ công cụ đầy đủ trong cùng một nơi","content":"<p>Bạn có muốn tìm hiểu toàn bộ bộ khởi động suy nghĩ hoặc hướng dẫn cho người điều hành? Tải xuống tất cả trong một lần tại đây. Dành chút thời gian cho bản thân hoặc với nhóm của bạn và bắt đầu.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Tải xuống bộ công cụ đầy đủ\">Tải xuống bộ công cụ</a></p><p>&nbsp;</p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]},{"id":"getting-started-with-teams","name":"Bắt đầu với Microsoft Teams ","arialabel":null,"slides":[{"id":"1","name":"  Khóa học cấp tốc về Microsoft Teams","title":"Khóa học cấp tốc về Teams","content":"<p>Bạn đã biết về các nguyên tắc của động lực nhóm lành mạnh và cách mà Microsoft Teams có thể hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về cách Teams có thể hỗ trợ mọi người làm việc nhóm tốt hơn với&nbspkhóa học cấp tốc&nbsp;này.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Tham gia khóa học cấp tốc về Teams\">Tham gia khóa học cấp tốc về Microsoft Teams</a></p>","logoHref":"","logoAlt":"","imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","videoHref":"","arialabel":"Tiếp theo","position":0,"links":null}]}],"links":null}]}