Tìm Microsoft Teams phù hợp cho nhu cầu của bạn

Microsoft Teams được thiết kế cho mọi người. Bắt đầu miễn phí, nhận thêm lợi ích cùng Teams Essentials hoặc sở hữu Teams dưới dạng một phần của Microsoft 365.
Dành cho doanh nghiệp Dành cho gia đình

Microsoft Teams (miễn phí)

Microsoft Teams (miễn phí) Miễn phí

(không cần cam kết)

 • Cuộc họp nhóm không giới hạn tới 60 phút
 • Tối đa 100 người dự cho mỗi cuộc họp
 • 5 GB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Trò chuyện không giới hạn với đồng nghiệp và khách hàng
 • Chia sẻ tệp, nhiệm vụ và thăm dò ý kiến
 • Mã hóa dữ liệu cho cuộc họp, cuộc trò chuyện, cuộc gọi và tệp

Mới

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials USD$2.00

người dùng/tháng

(cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Tất cả mọi thứ trong phiên bản miễn phí, cộng với:

 • Cuộc họp nhóm không giới hạn trong tối đa 30 giờ
 • Tối đa 300 người dự cho mỗi cuộc họp
 • 10 GB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

Phổ biến nhất

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic USD$2.50

người dùng/tháng

(cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Tất cả mọi thứ được liệt kê trong Microsoft Teams Essentials, cộng thêm:

 • Bản ghi cuộc họp nhóm với bản chép lại
 • Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office2 12
 • Dung lượng lưu trữ trên đám mây mở rộng là 1 TB cho mỗi người dùng
 • Email cấp doanh nghiệp
 • Bảo mật tiêu chuẩn
Các ứng dụng và dịch vụ Office

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard USD$10.00

người dùng/tháng

(cam kết hàng năm)

Giá chưa bao gồm thuế.

Mọi thứ được liệt kê trong Microsoft 365 Business Basic, cộng thêm:

 • Các phiên bản ứng dụng Office trên máy tính với các tính năng cao cấp
 • Lưu trữ hội thảo trực tuyến
 • Công cụ đăng ký và báo cáo của người dự
 • Quản lý cuộc hẹn của khách hàng
Các ứng dụng và dịch vụ Office

Microsoft Teams (miễn phí)

Microsoft Teams (miễn phí) Miễn phí
(Không cần cam kết)
Mới

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials USD$2.00
người dùng/tháng
(Đăng ký hàng năm — tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.
Phổ biến nhất

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic USD$2.50
người dùng/tháng
(Đăng ký hàng năm — tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard USD$10.00
người dùng/tháng
(Đăng ký hàng năm—tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Microsoft Teams (miễn phí) Microsoft Teams Essentials Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard
Cuộc họp và cuộc gọi
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm

Cuộc họp trực tuyến (cuộc gọi và video) 3

Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Sức chứa người dự
Included
100 người dự
Included
300 người dự
Included
300 người dự
Included
300 người dự
Thời gian họp tối đa
Included
60 phút
Included
30 giờ
Included
30 giờ
Included
30 giờ
Chia sẻ màn hình
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Nền tùy chỉnh
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Chế độ không gian chung
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Cuộc họp được lên lịch
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Các bản ghi và bản chép lại của cuộc họp
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Phòng chia theo nhóm
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Khử tiếng ồn
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Tổ chức hội thảo trực tuyến có trang đăng ký dành cho người dự, xác nhận qua email và báo cáo
Không bao gồm
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm

Xem lịch Outlook mặc định của bạn trong Teams

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm
Bao gồm
Tham gia cuộc họp mà không cần tài khoản
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Bao gồm

Trò chuyện và cộng tác
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm
Bao gồm
Số lượng người dùng tối đa
Included
100
Included
300
Included
300
Included
300
Gửi tin nhắn trò chuyện và tìm kiếm không giới hạn trong Teams
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Quyền truy nhập khách
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Tệp đính kèm trong cuộc trò chuyện
Included
2 GB cho mỗi người dùng
Included
2 GB cho mỗi người dùng
Included

1 TB cho mỗi người dùng 4

Included

1 TB cho mỗi người dùng 4

Lưu trữ tệp
Included

5 GB

Included
10 GB
Included

1 TB cho mỗi tổ chức cộng với 10 GB cho mỗi giấy phép5

Included

1 TB cho mỗi tổ chức cộng với 10 GB cho mỗi giấy phép5

Cộng tác trong thời gian thực ở các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động (Word, Excel, PowerPoint)
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Hơn 250 ứng dụng và dịch vụ tích hợp cho Teams
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Trò chuyện giữa tài khoản công việc và tài khoản cá nhân
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Các ứng dụng và dịch vụ năng suất
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Truy nhập các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Lưu trữ email Exchange với địa chỉ miền email tùy chỉnh
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp cá nhân với OneDrive
Không bao gồm
Không bao gồm
Included
1 TB cho mỗi người dùng
Included
1 TB cho mỗi người dùng
Các dịch vụ Microsoft 365 bổ sung, bao gồm SharePoint Online, Yammer, Planner và Stream
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Phiên bản Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access và Publisher trên máy tính6

Không bao gồm
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Giúp khách hàng lên lịch và quản lý cuộc hẹn dễ dàng hơn với Microsoft Bookings
Không bao gồm
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Nhập liên hệ trên Outlook và Skype
Bao gồm
Bao gồm
Không bao gồm
Không bao gồm
Bảo mật và tuân thủ
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm
Bao gồm
Mã hóa dữ liệu Microsoft Teams tĩnh và đang truyền
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Đăng nhập một lần vào tất cả các ứng dụng và dịch vụ Microsoft 365
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bắt buộc xác thực đa yếu tố
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Kiểm tra và báo cáo nâng cao
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Quản trị và hỗ trợ
Không bao gồm
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm
Bao gồm
Công cụ quản trị để quản lý người dùng và ứng dụng
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Báo cáo và phân tích mức sử dụng cho các dịch vụ Microsoft 365
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Cài đặt và chính sách người dùng có thể đặt cấu hình
Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9% được hỗ trợ tài chính7

Không bao gồm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Hỗ trợ trên web và qua điện thoại vào mọi thời điểm
Không bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm

Hỗ trợ mô hình làm việc linh hoạt, theo hình thức kết hợp bằng cuộc họp trực tuyến

Cùng nhau gặt hái nhiều hơn—mọi lúc, mọi nơi—bằng phần mềm họp trực tuyến như Microsoft Teams.

Hội thảo video

Giúp hoạt động làm việc nhóm trở nên gần gũi hơn thông qua việc giao tiếp trực diện trong cuộc họp trực tuyến.

Sự kiện ảo

Tổ chức các cuộc họp trên web và hội thảo trực tuyến an toàn cho tối đa 1.000 người dự, cũng như truyền phát tới tối đa 10.000 người.9

Hội thảo âm thanh

Tham gia cuộc họp bằng thiết bị di động, số quay số vào và ứng dụng họp trực tuyến như Microsoft Teams.11

Các thiết bị dùng để họp

Sở hữu các chức năng bổ sung từ các thiết bị, chẳng hạn như loa điện thoại hoặc hệ thống phòng được thiết kế riêng cho cuộc họp trực tuyến.

Tập trung làm việc nhờ các tính năng của phần mềm họp trực tuyến

Xem nhanh một số tính năng họp trực tuyến sẽ giúp bạn làm mọi việc, từ lên lịch cho đến theo dõi sau cuộc họp.

Tổng quan
Guided Tour

Trang chủ giới thiệu có hướng dẫn

Sẵn sàng họp

Tổ chức cuộc họp thành công bằng cách làm theo một số bước đơn giản sử dụng các tính năng của phần mềm họp trực tuyến.

Lên lịch và chia sẻ

Gửi lời mời, chia sẻ lịch công tác và trò chuyện với người dự trước cuộc họp.

Mời khách

Chia sẻ liên kết web với bất kỳ ai có địa chỉ email hợp lệ. Thao tác tham gia qua trình duyệt web rất đơn giản.

Nắm rõ ngữ cảnh

Chuẩn bị bằng cách xem lại ghi chú và bản ghi từ các cuộc họp trước đó.

Có một cuộc họp hiệu quả

Tận dụng tối đa thời gian của bạn, thu hút người khác tham gia và làm việc theo nhóm, cũng như lưu giữ bản ghi về tiến độ.

Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp

Bắt đầu đúng giờ nhờ tính năng tham gia qua một lần chạm trên nhiều thiết bị họp trực tuyến, đồng thời dễ dàng bắt đầu chia sẻ nội dung với người dự ở mọi nơi.

Tạo cảm giác gần gũi

Bật video để tương tác ở mức sâu hơn, ngay cả khi bạn làm mờ nền để bảo vệ tính riêng tư.

Chia sẻ nội dung

Giao tiếp trực quan trong cuộc họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và khuyến khích việc cộng tác.

Ghi lại cuộc họp của bạn

Ghi lại âm thanh, video và nội dung bằng cách ghi lại cuộc họp để chia sẻ với những người không thể tham dự, cũng như để tham khảo sau này.

Duy trì động lực

Theo dõi sau cuộc họp và thiết lập các cuộc họp trong tương lai để tiếp tục phát triển dựa trên tiến độ.

Chia sẻ ghi chú và bản ghi cuộc họp

Duy trì một nguồn thông tin duy nhất từ cuộc họp. Tải các bản ghi và ghi chú lên, tất cả trong cùng một ứng dụng họp trực tuyến.

Thảo luận sâu hơn

Trò chuyện với người dự và cung cấp thông tin cập nhật về lịch công tác.

Đặt tần suất

Lên lịch một cuộc họp khác hoặc thiết lập chuỗi cuộc họp dễ dàng hơn nhờ ứng dụng họp trực tuyến.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Lên lịch và chia sẻ","videoHref":"","content":"<p>Gửi lời mời, chia sẻ lịch công tác và trò chuyện với người dự trước cuộc họp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lên lịch và chia sẻ"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Mời khách","videoHref":"","content":"<p>Chia sẻ liên kết web với bất kỳ ai có địa chỉ email hợp lệ. Thao tác tham gia qua trình duyệt web rất đơn giản.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mời khách"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Nắm rõ ngữ cảnh","videoHref":"","content":"<p>Chuẩn bị bằng cách xem lại ghi chú và bản ghi từ các cuộc họp trước đó.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nắm rõ ngữ cảnh"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Sẵn sàng họp","videoHref":"","content":"<p>Tổ chức cuộc họp thành công bằng cách làm theo một số bước đơn giản sử dụng các tính năng của phần mềm họp trực tuyến.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sẵn sàng họp"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp","videoHref":"","content":"<p>Bắt đầu đúng giờ nhờ tính năng tham gia qua một lần chạm trên nhiều thiết bị họp trực tuyến, đồng thời dễ dàng bắt đầu chia sẻ nội dung với người dự ở mọi nơi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nhanh chóng bắt đầu cuộc họp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Tạo cảm giác gần gũi","videoHref":"","content":"<p>Bật video để tương tác ở mức sâu hơn, ngay cả khi bạn làm mờ nền để bảo vệ tính riêng tư.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tạo cảm giác gần gũi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Chia sẻ nội dung","videoHref":"","content":"<p>Giao tiếp trực quan trong cuộc họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và khuyến khích việc cộng tác.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chia sẻ nội dung"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Ghi lại cuộc họp của bạn","videoHref":"","content":"<p>Ghi lại âm thanh, video và nội dung bằng cách ghi lại cuộc họp để chia sẻ với những người không thể tham dự, cũng như để tham khảo sau này.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ghi lại cuộc họp của bạn"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Có một cuộc họp hiệu quả","videoHref":"","content":"<p>Tận dụng tối đa thời gian của bạn, thu hút người khác tham gia và làm việc theo nhóm, cũng như lưu giữ bản ghi về tiến độ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Có một cuộc họp hiệu quả"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Chia sẻ ghi chú và bản ghi cuộc họp","videoHref":"","content":"<p>Duy trì một nguồn thông tin duy nhất từ cuộc họp. Tải các bản ghi và ghi chú lên, tất cả trong cùng một ứng dụng họp trực tuyến.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chia sẻ ghi chú và bản ghi cuộc họp"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Thảo luận sâu hơn","videoHref":"","content":"<p>Trò chuyện với người dự và cung cấp thông tin cập nhật về lịch công tác.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Thảo luận sâu hơn"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Đặt tần suất","videoHref":"","content":"<p>Lên lịch một cuộc họp khác hoặc thiết lập chuỗi cuộc họp dễ dàng hơn nhờ ứng dụng họp trực tuyến.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Đặt tần suất"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Duy trì động lực","videoHref":"","content":"<p>Theo dõi sau cuộc họp và thiết lập các cuộc họp trong tương lai để tiếp tục phát triển dựa trên tiến độ.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Duy trì động lực"}],"itemsCount":13}

Tụ họp bạn bè và gia đình bằng cuộc họp trực tuyến trong Microsoft Teams

Duy trì kết nối với mọi người ngay cả khi ở cách xa nhau. Tụ họp trực tuyến—mọi lúc, mọi nơi—thông qua cuộc hội thảo video.

Tận hưởng thời gian vui vẻ với chế độ không gian chung

Chủ trì họp trực tuyến trong không gian ảo chung. Với chế độ không gian chung, bạn có thể chọn trong số các vị trí như quán cà phê, khu nghỉ dưỡng hoặc phòng thư giãn và thấy tất cả mọi người đều tụ họp ở cùng một nơi.10

A Teams call in together mode.

Mời bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi

Bắt đầu cuộc họp trực tuyến và mời bất kỳ ai tham gia, ngay cả khi họ không dùng Microsoft Teams. Cuộc họp trực tuyến giúp trải nghiệm kết nối trên mạng trở nên thú vị gần như khi gặp mặt trực tiếp.

A Teams video call with seven participants.
|

Cuộc họp trực tuyến là hội thảo âm thanh và video tùy chọn giữa hai hoặc nhiều người dự. Video mang đến lợi ích bổ sung là khả năng nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của người khác, ngoài khả năng nghe những lời họ nói.

Cuộc họp trực tuyến cho phép cộng tác trong thời gian thực, tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và giúp những người đang làm việc từ xa cảm thấy bớt cô độc và thêm phần gắn kết. Nếu người dự trong cuộc họp nhóm trên web không muốn xuất hiện trên camera, họ luôn có thể chọn tắt camera và chỉ bật micrô. Một số nền tảng họp trực tuyến thậm chí còn cho phép mọi người làm mờ hoặc thay đổi nền để tăng tính riêng tư mà không làm mất khả năng kết nối trực diện.

Mô hình làm việc theo hình thức kết hợp, làm việc từ xa và làm việc tại nhà đã tăng đáng kể, do đó, khả năng giao tiếp cùng với cộng tác trong thời gian thực bằng cuộc họp trực tuyến sẽ thúc đẩy năng suất, sự tham gia và tinh thần của mỗi người.

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng một ứng dụng phần mềm họp trực tuyến (ứng dụng họp trực tuyến) được phát triển riêng để cộng tác trực tuyến trong thời gian thực, chẳng hạn như hội thảo âm thanh và video, bên cạnh các chức năng khác như chia sẻ tệp và lên lịch. Đó là vì phần mềm được thiết kế riêng để tạo nên trải nghiệm toàn diện hơn cho những người muốn trò chuyện, gọi và cộng tác trực tuyến—mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, phần mềm họp trực tuyến được tích hợp liền mạch với toàn bộ bộ ứng dụng năng suất—thay vì ứng dụng độc lập—sẽ mang đến thêm lợi ích về mặt tiết kiệm thời gian, dòng công việc và mức độ dễ sử dụng.

Rất dễ dàng để tham gia vào cuộc họp trực tuyến. Bạn chỉ cần có một thiết bị đã cài đặt ứng dụng họp trực tuyến, chẳng hạn như Microsoft Teams. Khi được mời tham gia cuộc họp trực tuyến, bạn có thể tham gia bằng PC, máy tính bảng hoặc thiết bị di động tại thời điểm đã xác định trước. Tìm hiểu thêm từ hướng dẫn về cuộc họp theo hình thức kết hợp và cuộc họp từ xa.

Bắt đầu với Microsoft Teams ngay hôm nay

1. Sau khi bản dùng thử một tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.
2. Gói này hoạt động với Office 2021, Office 2019, Office 2016 và Office 2013. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010, có thể hoạt động với Microsoft 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm gói Office 365 F3.
3. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
4. Dung lượng lưu trữ ​OneDrive được dùng để chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện nên có áp dụng giới hạn lưu trữ OneDrive.
Dung lượng lưu trữ trên đám mây cá nhân không giới hạn cho các gói đăng ký đủ điều kiện có 5 người dùng trở lên, nếu không thì 1 TB mỗi người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.
5. Vì Teams chạy trên phần phụ trợ của SharePoint Online để chia sẻ tệp nên có áp dụng giới hạn lưu trữ SharePoint với mục Tệp trong nhóm. Xem “Giới hạn lưu trữ và thông số kỹ thuật cho Microsoft Teams” để biết thêm chi tiết.
6. Access và Publisher chỉ sẵn có trên PC.
7. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thỏa thuận cấp độ dịch vụ trực tuyến của Microsoft.
8. Quyền truy nhập vị trí phải hiện hoạt; tính năng an toàn khi lái xe chỉ khả dụng tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Canada. 
9. Trong khoảng thời gian tăng cường làm việc từ xa này, hãy tận dụng các buổi truyền phát chỉ xem dành cho tối đa 20.000 người dự cho đến cuối năm nay.
10. Chỉ sẵn có trên máy tính để bàn.
11. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.
12. Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.