Bắt đầu với Microsoft Teams

Microsoft Teams có thể hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa trò chuyện, họp, gọi điện và cộng tác ở cùng một nơi, dù họ làm việc tại bất cứ đâu. Sử dụng các tài nguyên hữu ích này để bắt đầu.

Các tài nguyên bổ sung

Hội thảo tương tác

Tìm hiểu cách triển khai Teams trong các tổ chức có quy mô trung bình (500-5000 nhân viên).

Lớp học trực tuyến

Xem cách thức hoạt động của tất cả chức năng trong Teams và nhận câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn.

Nội dung đào tạo chuyên sâu

Chia sẻ các video đào tạo này với những người dùng muốn tìm hiểu thêm.

Tài liệu về quản trị Teams

Tìm hiểu cách triển khai và quản lý Teams trong tổ chức của bạn.

Bắt đầu cộng tác trong Teams ngay hôm nay