Two people in an office having a conversation while using a tablet.

Microsoft Viva Insights Capacity

Viva Insights Capacity là phần bổ trợ cho Viva Insights và cần có giấy phép Viva Insights riêng biệt. Mở rộng công năng cho tính năng phân tích con người nâng cao của tổ chức thông qua giá cả linh hoạt theo hình thức dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu đối với các thiết bị dung lượng hỗ trợ:

  • Các mẫu phân tích giúp nhanh chóng tạo báo cáo Power BI tương tác, được tinh chỉnh theo các kịch bản kinh doanh phổ biến.
  • Các công cụ nâng cao giúp người dùng truy vấn, tùy chỉnh số liệu và kết hợp dữ liệu Viva Insights với dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như dữ liệu quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) và dữ liệu khảo sát.
  • Bộ tăng tốc phân tích, bao gồm thư viện tập lệnh R, để giúp phân tích xu hướng dữ liệu, quy trình và mạng của tổ chức.
  • Các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn giúp bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. 
Viva Insights Capacity được mua dưới dạng đăng ký hằng năm với gia số 5.000 thiết bị.

Cần có giấy phép Microsoft Viva Insights và Microsoft 365 hoặc Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium hay Exchange Online Plan 1 hoặc Plan 2 để đủ điều kiện sử dụng Microsoft Viva Insights Capacity.


USD$5,000.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
Để thêm Microsoft Viva Insights Capacity vào đăng ký Viva, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Microsoft của bạn.
Tổng quan Câu hỏi thường gặp

Tính năng được tích hợp

  • Đơn vị nguồn lực Viva Insights bổ sung

    Đơn vị nguồn lực được dùng để thực hiện các phân tích tùy chỉnh về tập hợp Viva Insights được cấp phép. Để tìm hiểu thêm về các tính năng dựa trên nguồn lực, xem Viva Insights.

[noalt]

[noalt]

Các tài nguyên khác

Hướng dẫn sử dụng về Viva Insights

Tìm hiểu về thông tin chuyên sâu để giúp mọi người và các nhóm cân bằng năng suất cũng như trạng thái tốt trong dòng công việc.

Nhận trợ giúp triển khai

Tăng tốc triển khai, tiếp nhận và di chuyển dữ liệu với FastTrack.

Microsoft Viva

Cải thiện trải nghiệm của nhân viên bằng cách giúp mọi người kết nối, tập trung, học tập và phát triển trong công việc.