Vision hero

Nền tảng trải nghiệm nhân viên là gì?

Môi trường làm việc ngày nay đòi hỏi những công cụ mới để tổ chức của bạn phát triển. Các nền tảng trải nghiệm nhân viên (EXP), như Microsoft Viva, sẽ trợ giúp mọi người và nhóm khai thác tiềm năng của mình thông qua hoạt động giao tiếp, kiến thức, nội dung học tập, tài nguyên cùng thông tin chuyên sâu.

Giới thiệu về EXP

vision empower

Giúp mọi người làm việc hiệu quả nhất

94% nhân viên sẽ ở lại công ty lâu hơn nếu công ty đó đầu tư cho việc học tập và phát triển của nhân viên.4

Nhân viên có thể đạt 11–14% năng suất hàng ngày với bộ công cụ khám phá kiến thức được triển khai đúng cách.5

Các tổ chức có nhân viên gắn kết cao sẽ có khả năng sinh lợi lớn hơn 23%.6

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với EXP?

Microsoft Viva là một nền tảng trải nghiệm nhân viên, giúp bạn tạo ra môi trường đặt con người lên hàng đầu, nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh tốt hơn.

A person smiling.

1 Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

 
GARTNER là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ, cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
 
2 Chuyển giao Trải nghiệm nhân viên tại nơi làm việc mới khi phương án thay thế công nghệ HCM không phải là lựa chọn, Josh Kostoulas | Ron Hanscome, 19/02/2021.
 
3 Cải tiến Trải nghiệm nhân viên để cải tiến hiệu suất kinh doanh của bạn, David Johnson | Keith Johnston | Katy Tynan | Emily Stutzman | Diane Lynch, 12/03/2021.