Mang Outlook đến mọi nơi

Nhận trải nghiệm email tối ưu với Outlook trên các thiết bị iOS, Android và Windows.

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết tải xuống.

Email của bạn được sử dụng như thế nào:

!

Microsoft sẽ chỉ sử dụng email của bạn cho mục đích giao dịch một lần này, thông tin sẽ không được lưu trữ.

Điện thoại có ứng dụng Outlook
 

Outlook được tích hợp vào điện thoại Windows 10 của bạn

Hộp thư đến Outlook trên Windows Phone

Bạn dễ dàng thêm địa chỉ email bất kỳ vào ứng dụng Outlook tích hợp trên điện thoại Windows 10

  1. Mở Thư Outlook.
  2. Chạm vào '...', rồi chạm vào Cài đặt.
  3. Chạm vào Quản lý Tài khoản.
  4. + Thêm Tài khoản.