Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Ứng dụng chỉ có thể chỉnh sửa liên hệ trong danh bạ nằm trong tài khoản của bạn, ứng dụng không chỉnh sửa liên hệ trên máy. Vì thế để sử dụng ứng dụng, bạn cần phải sử dụng tài khoản đã đồng bộ danh bạ. Quá trình chỉnh sửa liên hệ có thể hoàn tất ngay tức khắc, nhưng danh bạ trên điện thoại của bạn có thể sẽ không thấy thay đổi ngay. Bạn cần phải đợi quá trình đồng bộ danh bạ diễn ra hoặc bạn có thể đồng bộ thủ công ngay trong cài đặt.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Đạt Trịnh Quốc

Ngày phát hành

29/08/2018

Kích thước gần đúng

23,91 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng danh bạ của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Việt (Việt Nam)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft