Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

All passwords are a convenient and reliable manager for storing your passwords. Get quick access to your data in combination with a nice visual interface and a robust AES-256 encryption system.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

UWP APPS

Được phát triển bởi

UWP APPS

Ngày phát hành

16/10/2016

Kích thước gần đúng

18,45 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Русский (Россия)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft