Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The 2 Factor Authenticator app can generate security codes for your Microsoft, Google, LastPass and facebook accounts. You need to enable two factor or two step verification in your accounts and use the secret key provided by these services in this app. The app implements industry-standard security code generation and may work with other services.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dhananjay Odhekar

Bản quyền

Copyright 2016 Dhananjay Odhekar. All Rights Reserved.

Ngày phát hành

11/02/2016

Kích thước gần đúng

19,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
मराठी (भारत)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft