Trò chơi này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

2048 is a very fun digital puzzle game! Just keep sliding the sliders to merge them, 2 + 2 → 4, 8 + 8 → 16 ... 32 ... 256 ... 1024 ..., when the 2048 is generated, it reaches the peak of life. But this is not the end! Highlights: ! 100% no ads! ! 100% not purchased! ! Enjoy the challenger mode! ! Super puzzle super fun! ! Zero entry threshold! ! The game is automatically saved! ! 4X4, 5X5, ..., 9X9 multiple orders are optional! ! Unlimited play, keep playing! ! Awesome interface, smooth experience! ! There is no end game! ! Break through your highest score! ! Stay tuned for more models! Puzzle,digital,game,single,networking,2048,high score,auto,save,playful,multi-order,burning brain,puzzle,telecommunications,mobile,unicom,0,2,4,8,16,32,64, 128,256,512,1024,2048,grow,develop,sport,share,single game,puzzle game,digital game,online,connected game,online game,auto save,2048 game,television game,mobile game,leisure , casual games, all day, all day games, 0 entry, jigsaw puzzles, classic games, no ads, no in-app purchases, unlimited play, mini games, dinner games, tea break games, friend games, challenge mode

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Casual, puzzle, games, 2048, classic, challenger

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

lightning speed

Ngày phát hành

30/01/2019

Kích thước gần đúng

1,56 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
বাংলা (বাংলাদেশ)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
हिंदी (भारत)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft