Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

2248 is a super casual puzzle number connection game! Once started,It is difficult to end! The game is easy to play. ◉ Slide the number up, down, left, right, diagonal in any of the eight directions. ◉ Search and connect two same numbers as a start. ◉ The next connect number can be the same or can be multiplied by 2. ◉ The result is a multiple of 2 for all connected numbers sum. ◉ The score is the sum of all connected numbers. ◉ The game ends when there is no connectable number. 2248 is Suit for all age and completely FREE to play!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • 2248 is a super casual puzzle number connection game!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

西安斗猫网络科技有限公司

Bản quyền

doomorgame

Được phát triển bởi

doomorgame

Ngày phát hành

30/08/2019

Kích thước gần đúng

48,16 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web 2248 Link Dots
Hỗ trợ 2248 Link Dots


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft