Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play against the right A.I. level for you, in 3D. It feels like playing on a real chessboard! Supports human vs computer, computer vs computer, human vs human.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

This update fixes the A.I. moving two pieces at the same time occasionally

Tính năng

  • 25 different levels carefully tweaked to challenge you gradually while you progress
  • Pit different A.I. levels against each other and watch!
  • Realistic 3D models, animations and sound effects
  • Examine any game back and forth, move by move! Edit, resume etc.
  • Customizable chess set and chessboard colors (including metal effect!)
  • Option to hide valid moves markers, last move trail markers and thinking A.I. markers
  • Play in normal mode or timed mode
  • Track your progress with statistics
  • Never played Chess before? Quick start tutorial included!
  • No in-app purchases, not a demo, no locked options!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

A Trillion Games Ltd

Bản quyền

Copyright ©, A Trillion Games Ltd

Ngày phát hành

06/02/2014

Kích thước gần đúng

45,6 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ 3D Chess Game


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft