7 Little Words hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

If you enjoy crossword puzzles, word finds, and anagram games, you're going to love 7 Little Words! Each bite-size puzzle consists of 7 clues, 7 mystery words, and 20 letter groups. Find the mystery words by deciphering the clues and combining the letter groups. 7 Little Words is FUN, CHALLENGING, and EASY TO LEARN. We guarantee you've never played anything like it before. Give 7 Little Words a try today! ----- 7 Little Words contains 50 puzzles that you can play for free PLUS a free daily puzzle. Additional puzzles are available for purchase inside the app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Blue Ox Family Games, Inc.

Được phát triển bởi

Blue Ox Family Games, Inc.

Kích thước gần đúng

7,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ 7 Little Words


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft