Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

7-Zip es un archivador de ficheros libre desarrollado por Igor Pavlov. Por defecto utiliza el formato de archivo 7z, también libre. Este formato usa los métodos de compresión LZMA y PPMD, desarrollados por su autor, y puede aplicar un filtro a los ejecutables para aumentar su compresibilidad. High compression ratio in 7z format with LZMA and LZMA2 compression Supported formats: Packing / unpacking: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM Unpacking only: AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR and Z. For ZIP and GZIP formats, 7-Zip provides a compression ratio that is 2-10 % better than the ratio provided by PKZip and WinZip Strong AES-256 encryption in 7z and ZIP formats Self-extracting capability for 7z format Integration with Windows Shell Powerful File Manager Powerful command line version Plugin for FAR Manager Localizations for 87 languages

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

RepackagerExpress.com

Được phát triển bởi

repackagerexpress.com

Ngày phát hành

12/11/2018

Kích thước gần đúng

4,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ 7-zip compressor


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft