Miễn phí
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Navigation application "7 Ways" Supports GPS and GLONASS Have you ever used a navigation which is clear and accessible? Then this software is for you! "We made this application for ourselves and we are ready to share it with you!" Supports offline maps from OpenStreetMap (offline OSM maps)! You may customize our software as you wish with addons. They ready to download from the application at any time. Route for more than 10000 km is not hard work for our application - just set maps! Are you ready - ...look beyond the horizon... ?

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Registration Center

Được phát triển bởi

Registration Center

Ngày phát hành

22/08/2015

Kích thước gần đúng

51,28 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web 7ways
Hỗ trợ 7ways


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft