Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play daily Nonogram puzzles. Color the grid and reveal an image. At the top of each column, and at the side of each row, you will notice a set of one or more numbers. These numbers tell you the runs of colored squares in that row/column. So, if you see '4 1', that tells you that there will be a run of exactly 4 squares in the indicated color followed by a single colored square. If the 4 and 1 have the same color then at least 1 white square is between them.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Isko Games

Bản quyền

Isko Games

Được phát triển bởi

Isko Games

Ngày phát hành

19/09/2019

Kích thước gần đúng

5,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft