187.900,00 ₫
187.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

KARNOV'S REVENGE is a fighting game released by Data East in 1994. Thirteen combatants have once again gathered to compete in the Great Grapple. The Weak Point system allows for enjoyable and deep combat. The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HAMSTER Corporation

Bản quyền

©G-MODE Corporation / ©2018 HAMSTER Co.

Được phát triển bởi

HAMSTER Corporation

Ngày phát hành

31/08/2018

Kích thước gần đúng

81,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến đấu

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Cài đặt trên PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
日本語 (日本)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của ACA NEOGEO KARNOV'S REVENGE
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của ACA NEOGEO KARNOV'S REVENGE
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft