187.900,00 ₫
187.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

METAL SLUG 4 is an action shooting game released by SNK in 2002. It is the fifth title in the METAL SLUG series. In addition to Marco and Fio, new characters Trevor and Nadia have joined the battle! Aim for the high score as you play with new items and the new Metallish System. The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games. *This title is based off the MVS (NEOGEO for arcades) version. There may be differences between this version and the versions for the home NEOGEO console and other home consoles.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HAMSTER Corporation

Bản quyền

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Được phát triển bởi

HAMSTER Corporation

Ngày phát hành

31/05/2019

Kích thước gần đúng

94,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Cài đặt trên PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
日本語 (日本)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của ACA NEOGEO METAL SLUG 4 for Windows
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của ACA NEOGEO METAL SLUG 4 for Windows
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft